Centre de Recursos del Vallès Occidental IV - Sant Cugat del Vallès
MATERIAL EN PRÉSTEC SOBRE MEDIACIÓ
llibres en línia
       
Actualització 9,01,08

 

El cas del lector compulsiu
Un joc per treballar la gestió positiva dels conflicteTotes les situacions de conflicte estan ambientades en un centre de secundària.
Què faries si fosis el mediador/a entre el Toni i un grup de joves que el fan fora del pati de l'institut?
i davant una discussió entre alumnes i el professor?

El joc "el lector compulsiu" ajuda als participants a reflexionar i analitzar algunes situacions conflictives que es viuen habitualment. Els joves, durant la seva formació cap a la vida adulta, es troben en nombroses situacions de conflicte entre iguals (discussions, baralles, malentesos...), a les que han d'enfrontar-se usant les seves habilitats socials.

Aquest joc per a ordinador està adreçat a joves d'entre 13 i 18 anys, pensat per treballar la gestió positiva de conflictes a les sessions de tutoria.

"El lector compulsiu" és un joc que s'ha de practicar en una aula amb ordinadors connectats a internet. S'hi pot jugar individualment però és més enriquidor fer equips de 2 o 3 persones per a reflexionar conjuntament.

L'objectiu és aproximar als joves a la gestió alternativa de conflictes , incorporant les valors de l'educació per la pau, potenciant el diàleg, la comunicació i el respecte a les persones i a la diversitat de cultures com a eines i habilitats per gestionar els conflictes.Joc

 

  Què dius, que veus?
Un joc de misteri sobre els conflictes

____________________________________________________________________________________
Oriol Ripoll
GREC resolució de conflictes
2004

Com reacciones en aquesta situació? S'ha de fer una activitat en parelles. La mestra és qui fa els grups. Alguns dels grups que s'han format són motiu de comentaris i rialletes per part de la resta de la classe. De cop, en un dels grups una nena es posa a plorar i diu que ella prefereix fer el treball sola.

I d'aquesta? Fa unes setmanes que hi ha un company nou a la classe. És rus i encara no domina gaire l'idioma. S'ha fet molt amic d'un altre que també és rus, però que ja fa temps que és aquí. Un amic d'aquest comença a estar una mica empipat perquè resulta que es passen el dia parlant en rus, fins i tot quan ell és amb tots dos. Així que un dia comencen a discutir-se i barallar-se.

Davant d'aquests casos GREC ha elaborat un joc de misteri per a infants i adolescents de 8 a 12 anys, destinat a escoles, ludoteques, biblioteques, centres cívics, esplais i altres equipaments que permet treballar el conflicte des de la seva vessant positiva.

Què dius que veus? és un joc en què els participants aprendran que davant d'una situació de conflicte actuen amb les pautes i conductes apreses i amb creences en les quals hem estat educats però que, trencant aquestes pautes, conductes i creences, es poden descobrir altres perspectives de la mateixa situació que ens ajuden a adoptar una actitud diferent.

Els objectius del joc són descobrir que davant d'una situació de conflicte intervenen diferents agents i que cadascun dels quals té uns interessos i unes necessitats diferents. D´aquí que cal trobar fórmules imaginatives que permetin donar una solució o resposta positiva al conflicte proposat i transferir el que s'ha après al dia a dia de l'aula, buscant noves formes de resoldre els seus conflictes quotidians.

     
 
Jaleo
Joc de taula. Educació secundària.
________________________________________________________________________________
Grup de Mediació
Creu Roja Joventut

Jaleo és un recurs per a l'observació que permet escollit el/s programes de sensibilització sobre drets humans i la ciutadania que millor s'adapten a la identitat de la classe. Un treball de fons sobre el tema, durant tot l'any, dobla les possibilitats de recollir fruits.

D'altra banda també es tracta d'un pretext per donar lloc al diàleg nen-adult, adult-nen sobre la qüestió de l'escalada de la violència. L'anàlisi de situacions no aporta respotes bones però les alternatives condueixen a la necessitat d'adherir-se de forma voluntària a les normes de la vida, a codis de conducta que possibiliten la vida en grup amb serenitat.

  Guia de mediació escolar
P
rograma comprensiu d'activitats. Educació primària i secundària obligatòria
___________________________________________________________________________________
Boqué i Torremorell, M. Carme
Editorial: Rosa Sensat
Data de publicació: 2002 Pàgines: 209

La Guia de mediació escolar desenvolupa un programa d'activitats que de manera sistemàtica, pràctica i participativa, contribueix a la construcció d'actituds i valors de la convivència en els nostres societats plurals.
Comprendre els conflictes, comunicar-se obertament, reconèixer i expressar emocions i sentiments, desenvolupar habilitats de pensament, participar activament, conviure en pau i redescubrir els processos de mediació constitueixen els eixos vertebradors d'aquesta proposta.
Es tracta de crear un entrenament humà on superant les barreres de la incomprensió i la violència, adults i joves esdevinguin líders i gaudeixin, en clima de concòrdia, del fet d'ensenyar i aprendre.

 
La convivència en els centres d'educació infantil i primària
. Programa i propostes pedagògiques. P
rograma comprensiu d'activitats. Educació infantil i primària

Disponible on-line (veure enllaç "en linia") ____________________________________________________________________________________
El Departament d’Educació ha publicat la carpeta La Convivència en els centres d’educació infantil i primària, que reuneix una bona mostra d’experiències i programes entorn dels tres eixos del currículum: identitat, relació amb els altres i solidaritat, que serà distribuïda a tots els centres d’educació infantil i primària tant públics com concertats i posteriorment presentada en els diferents territoris.

 
La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari
. Programa i propostes pedagògiques. P
rograma comprensiu d'activitats. Educació primària i secundària obligatòria

Disponible on-line (veure enllaç "en linia") ____________________________________________________________________________________
Editorial: Departament d'Ensenyament, 2003
Inclou CD rom

Ampli ventall de propostes pedagògiques per als centres de Catalunya, que té la mediació com a eix vertebrador en la resolució dels conflictes. El programa es fonamenta en tres objectius bàsics: formar per a la convivència; prevenir les conductes problemàtiques; intervenir enfront del conflicte. Pretén reforçar l’acció tutorial en oferir un seguit de materials per millorar l’assertivitat de tot l’alumnat i les relacions interpersonals en el centre. Les propostes d'actuació estan basades en experiències contrastades i bones pràctiques. El dvd recull experiències en 3 instituts entorn de la mediació escolar: La mediació entre iguals; La mediació de conflictes als centres docents; Vida i conflicte. Al cd-rom hi ha 2 documents corresponents a cadascun dels dos cicles de l'ESO; són els materials necessaris per al professorat encarregat d'impartir el Programa de Competència Social.

Llibres

 


Fem les PAUS. Mediació 3-6 anys.
Proposta de gestió constructiva, creativa, cooperativa i crítica dels conflictes.
M. Carme Boqué, Yolanda Corominas, Margarita Escoll, Montserrat Espert
Ed. CEAC, 2005
__________________________________________________________________________________

Ni tu ni yo. Cómo llegar a acuerdos
Carles Mendieta, Olga Vela
Ed. Graó, 2005
__________________________________________________________________________________
Resolución de conflictos. Una perspectiva globalizadora
Coord. Albert Serrat
Praxis, 2002
__________________________________________________________________________________
Conflictos en los centros educativos

Cultura Organizativa y mediación para la convivencia
Jesús Viñas Cirera
Ed. Graó n. 203, 2004
__________________________________________________________________________________
La mediación escolar. Una estrategia para abordar el conflicto
Varis
Col.lecció Claves para la innovación educativa, n.32
Ed. Graó, 2005 

 

 

 

 

 

 


Prevención de la violencia y resolución de conflictos. Isabel Fernández. Ed. Narcea, 2001
___________________________________________________________________________________________
El proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos. Christopher Moore. Ed. Granica, 1986
___________________________________________________________________________________________
La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros. R.A. Baruch, J.P. Folger. Ed. Granica, 1996
___________________________________________________________________________________________
La mediación y sus contextos de aplicación. Una introducción para profesionales e investigadores. K. Grover, J. Grosch, P. Olczak. Ed. Paidós, 1996
___________________________________________________________________________________________
Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Marinés Suares. Ed. Paidós, 2002
___________________________________________________________________________________________
El perfil del profesor mediador. Lorenzo Tébar. Ed. Santillana, 2003
___________________________________________________________________________________________
Conflicto en el centro escolar
. El modelo de alumno ayudante como estrategia de intervención educativa. Isabel Fernández, Emiliana Villaoslada, Silvina Funes. Ed. Catarata, 2002
___________________________________________________________________________________________
Resolución de conflictos. Singer, Linda R. Paidós
___________________________________________________________________________________________
Dinámica de la mediación.
Six, Jean-François. Paidós

 
  Mediació escolar


Sèrie sobre resolució de conflictes. Propostes de treball i reflexió sobre situacions problemàtiques més freqüents.
   
Revistes
 

Aula n.63 El proceso de mediar un conclicto pp.79-80
___________________________________________________________________________________________
Aula n.65 Experiencias de mediació escolar en Guernika pp 65-68
___________________________________________________________________________________________
Aula n.103-104
La mediación como metodologia de resolución de conflictos pp 68-71
___________________________________________________________________________________________

Aula n. 105 Experiencia de mediación escolar pp 16-20
___________________________________________________________________________________________
Perspectiva Escolar n. 262 Mediar és educar
___________________________________________________________________________________________
Cuadernos de Pedagogía n.304 Convivencia en los centros pp 41-105 Monogràfic
___________________________________________________________________________________________
Cuadernos de Pedagogía n.325 Aulas con vida pp 51-84
___________________________________________________________________________________________
Cuadernos de Pedagogía n.323 Aprender a convivir pp32-35
___________________________________________________________________________________________
Perspectiva escolar n.262
Mediar és educar pp2-64
___________________________________________________________________________________________
Àmbits de Psicopedagogia n.12 Algunes Idees sobre mediació escolar... i un miler de conflictes pp 17-20

     
En línia
  Jocs cooperatius
____________________________________________________________________________________________
  La convivència en els centres docents d'ensenyament secundari. Programes i propostes pedagògiques.
(Llibre en format PDF) Descàrrega
____________________________________________________________________________________________
La disrupción y los conflictos en el aula. IES Alarnes - Getafe
____________________________________________________________________________________________
Tractem-nos bé. Guia per al alumnes de primària.
Jordi Collell i Carme Escudé, 2004
____________________________________________________________________________________________
I tu, què hi pots fer?. Maltractament entre iguals: viure i conviure a l'ESO
Jordi Collell i Carme Escudé, 2004
____________________________________________________________________________________________
Guia per a les familíes. El maltractament entre alumnes
Jordi Collell i Carme Escudé, 2003
____________________________________________________________________________________________
Guia per al professorat. El maltractament entre alumnes (l'arxiu és molt gran i no podem penjar-ho. Vine al CRP i et farem una fotocòpia o t'ho enviarem per email))
Jordi Collell i Carme Escudé, 2003
____________________________________________________________________________________________
Proposta d'intervenció. La convivència en els centres: elements per a la intervenció preventiva de la violència entre iguals a l'escola. (l'arxiu és molt gran i no podem penjar-ho. Vine al CRP i et farem una fotocòpia o t'ho enviarem per email)
Jordi Collell i Carme Escudé, 2003
____________________________________________________________________________________________
Mediación. John Paul Lederach. Ed. Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Recull de notes sobre el curs que l'autor fa oferir a Gernika al 1994. Parla sobre el procès de mediació. Molt sintètic i clar!!

curs 20112012