Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat del Vallès
Recull de material on line sobre
la convivència i la resolució de conflictes

 
Experiències sobre mediació als centres de primària i secundària Edu3.cat
 


Educación para la convivencia. Educación en valores

txjuegosc
Recull de fitxes d’activitats sobre temes d’educació per a la pau, educació en el conflicte, educació intercultural, i educació per a comprendre el món.

txconvivencia1 
Eines per a dissenyar el projecte de convivència elaborades a partir de les preguntes que amb més freqüència ens planteja el professorat.

Webquest per a treballar a classe la RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Joan M. Cruz

 

Xerrada en vídeo de Pilar Feijoo al III SEMINARIO FERNANDO BUESA BLANCO: VALORES PARA LA CONVIVENCIA EN EL PAÍS VASCO

Com responem als conflictes a l'aula. Escola de Cultura de Pau

Què podem fer quan hi ha un alumne marginat?
. Escola de Cultura de Pau

Què podem fer quan hi ha un alumne que no deixa fer classe? Escola de Cultura de Pau

Com millorem la convivència. Escola de Cultura de Pau

Com organitzem les normes de convivència? Escola de Cultura de Pau

Com organitzem l'aula? Escola de Cultura de Pau

Com aprofitem els temps tutorials? Escola de Cultura de Pau

Com aprofitem els espais informals del centre? Escola de Cultura de Pau

Com millorem la coordinació i el treball en equip amb els companys de claustre?

Com organitzem el nostre temps?

Proposta de diagnosis i reflexió sobre com es treballa la convivència al vostre centre

La convivència en els centres docents d'ensenyament secundari. Programes i propostes pedagògiques.

(Llibre en format PDF) Descàrrega

La disrupción y los conflictos en el aula. IES Alarnes - Getafe

Bullying. Maltractament entre alumnes. Jordi Collell: Propostes didàctiques, recursos...

Tractem-nos bé. Guia per al alumnes de primària.
Jordi Collell i Carme Escudé, 2004

I tu, què hi pots fer?. Maltractament entre iguals: viure i conviure a l'ESO
Jordi Collell i Carme Escudé, 2004

Guia per a les familíes. El maltractament entre alumnes.
Jordi Collell i Carme Escudé, 2003

Guia per al professorat
. El maltractament entre alumnes.
Jordi Collell i Carme Escudé, 2003

Proposta d'intervenció. La convivència en els centres: elements per a la intervenció preventiva de la violència entre iguals a l'escola.
Jordi Collell i Carme Escudé, 2003

Mediación. John Paul Lederach. Ed. Centro de Investigación por la Paz Gernika . Recull de notes sobre el curs que l'autor fa oferir a Gernika al 1994. Parla sobre el procès de mediació. Molt sintètic i clar!!


curs 2012/13