Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat del Vallès
RECURSOS PELS APRENENTATGES A L'AULA
       
Última actualització 25/10/2005

  Recursos de suport dels ordinadors de les aules d'acollida
curs 2004/05
SG de Llengua i Cohesió Social

LLENGUA CATALANA  
EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ORAL LÈXIC

Xarranca.
Jocs per a l'aprenentatge del català per a nouvinguts.
156 activitats per a parlar en català.
Diàleg (CD-Rom).
Nut i Ka(CD-Rom).
Vincles

 

Diccionari infantil il.lustrat. Català-Àrab
Diccionari visual: Català- Àrab
Diccionari visual: Català-xinés
+ guia didàctica
Diccionari infantil il.lustrat Català-Urdú
Imatges. Diccionari visual.
Paraules i frases. Col.lecció de cartrons de vocabulari.
Vocabulari. Llibreta autocorrectiva 1, 2.
Quina colla tan divertida! (CD-Rom)

TREBALL GLOBAL DE LA LLENGUA   ASPECTES FORMALS DE LA LLENGUA
     
Català inicial per a estrangers. Nexe I. El Verb
Català inicial per a estrangers. Nexe II. L'Adjectiu
Català inicial per a estrangers. Nexe III. El Nom
Els exercicis d'en Quarc. Material de reforç. 1 Adjectius.
Els exercicis d'en Quarc. Material de reforç. 2 Preposicions , Articles.
Galí (CD-Rom)

Hola, Nur!
...................La Nur aprèn
Hola!
Hola! Guia Didàctica
Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li
Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li: Anem a l'escola , Anem a l'institut
Parlem, llegim i escribim amb la Nàdia i en Li: La Casa i la família
Català inicial per a estrangers.
Nexe 1.L'escola- L'institut
Català inicial per a estrangers. Nexe 2. La Roba
Català inicial per a estrangers. Nexe 4. El Cos
Català inicial per a estrangers. Nexe5. Els Aliments

Manual de llengua i cultura per a immigrants
Vincles
Clic. Sinera 2000 (CD-Rom)
Eurotalk. Aprèn Català (CD-Rom)
LECTOESCRIPTURA GRAFOMOTRICITAT

Lectoscript (CD-Rom)
L'estel. Material seqüenciat de lectura. 2, 3, 4, 5, 6.

Català inicial per a estrangers. Nexe A. Conceptes Bàsics
Català inicial per a estrangers. Nexe B. Sanefes
Construïm una comunicació 1, 2, 3, 4. (Blau)
Construïm una comunicació 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Verd)
EXPRESSIÓ ESCRITA
Escoltem, parlem, escrivim. 1, 2, 3, 4, 5.
El meu Àlbum, qui sóc i d'on vinc.
 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL
  CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL

Treballs de Ciències Naturals. L'entorn natural. Vocabulari.
Treballs de Ciències Naturals. El cos humà 1. Característiques bàsiques
Treballs de Ciències Naturals. El cos humà 2. Ossos, músculs i òrgans dels sentits.
Treballs de Ciències Naturals. El cos humà 3. Aparells digestiu, respiratori, excretor i circulatori.
Treballs de Ciències Naturals. El cos humà 4. Sistema ossi, sistema muscular, sistema nerviós, aparell reproductor.
Treballs de Ciències Naturals. El Sistema Solar i la Terra
Treballs de Ciències Naturals. Matèria i energia.
Treballs de Ciències Naturals. Animals i plantes 1. Característiques bàsiques
Treballs de Ciències Naturals. Animals i plantes 2. Parts externes i òrgans interns
Treballs de Ciències Naturals. Animals i plantes 3. Reproducció

 
Treballs d'Història. Descobrim el temps 1, 2, 3.


MATERIAL QUE POTS OBTENIR DIRECTAMENT D'INTERNET
    Acollida.net
Web que forma part d'un projecte col.laboratiu i d'intercanvi entre centres de Catalunya
 
edu365

Interessant recull de recursos i activitats en línia
Llengua Catalana per alumnat d'incorporació tardana. Vincles, els altres i jo.
Guia didàctica, llibre de text i quadern d'exercicis
Generalitat de Catalunya, 2002
Disponible al CRP
Vincles interactiu
Galí: Guia per a l'autoaprenentatge interactiu de la llengua
CD-Rom Galí

Cd-rom disponible al CRP

Galí interactiu
Temes: Les botigues, les joguines, 112 accions.
Suport visual i escrit que permet dur a terme propostes didàctiques per treballar la llengua oral i escrita.

Benvinguts al nou curs escolar.
Preguntes i respostes per facilitar la tornada a l'escola. CEIP Cervantes, Barcelona

Xarranca

Jocs per a l'aprenentatge del Català oral per a nouvinguts
Generalitat de Catalunya. Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 2002
Recursos per la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts
que desconeixen la llengua catalana i castellana

Recursos per a treballar la llengua: el joc.
SEDEC
LLengües del món
  Per treballar la diversitat a partir de la música.

Descarregable a Diversita't . Els dos CD disponibles en préstec al CRP

  El món per un forat
Vídeos, fotografies, dibuixos i activitats interactives. Sèrie dirigida a alumnes d'educació infantil, cicle inicial i a tots aquells alumnes nouvinguts que s'inicien en el coneixement de la llengua catalana.
Vol recolzar l'observació indirecta dels principals continguts que hi ha a l'àrea de la descoberta de l'entorn natural i social.

Diccionari Visual Bàsic de Ciències Socials.
àrab, rus, xinès, urdu
Geografia. Primer d'ESO
. Paisatges i climes del món

Diccionari il.lustrat infantil català-urdú

Diccionari infantil il·lustrat català-àrab

Diccionari infantil il·lustrat català-xinès


curs 2004/2005