Servei Educatiu del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
Servei Educatiu Vallès Occidental IV de Sant Cugat del Vallès

banner

  Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògica
Qui som?/Què fem?

 Magda Mejías,
Sílvia Sanz,
Anna Marlet,

Raquel Sucarrats,
Zoraida Antich
Eva Fretes
,
psicopedagogues

Núria Montosa,
treballadora social.


Mercè Garcia,
fisioterapeuta.


 


Els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica són rerveis educatius de composició multidisciplinària (pedagogs, treballadora social) que, en un àmbit territorial definit, donen suport psicopedagògic als centres docents. La intervenció en els centres educatius abasta les diferents etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària.

Funcions

.Identificació i avaluació de les NEE dels alumnes, en col.laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.

.Participació en l’elaboració i seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col.laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.

.Assessorament als equips docents sobre projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat.

.Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professionals.

.Col.laboració amb els serveis socials i sanitaris en l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una actuació coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

.Aportació de suport i criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l’administració educativa.

.Altres funcions que ens atribueixi el Departamentd’Ensenyament.

curs 2016/17