Servei Educatiu del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
Servei Educatiu Vallès Occidental IV de Sant Cugat del Vallès banner
Assessora de Llengua i Cohesió social Qui som?/Què fem?

 


Montse Grau

Montserrat Grau


 


INTERVENCIÓ DE L’EQUIP LIC VOC ALS CENTRES EDUCATIUS

EIX: LLENGÜES

1.1. Suport en el desplegament del currículum per competències al territori: la competència comunicativa lingüística i audiovisual,
la concepció actual de la competència comunicativa
1.2. Suport en la redacció i elaboració de documents generals de centre:
 El Projecte Lingüístic de Centre
 El Pla de Lectura de Centre
 Altres projectes singulars de tractament de les llengües

EIX: CENTRE ACOLLIDOR

1.1. Formació de TAA i/o CLIC
1.2. Suport en el desplegament del currículum per competències al territori: Competència centrada en el coneixement i la interacció amb el món físic, competència social i ciutadana i competència digital.
1.3. Suport als centres en la superació de les barreres per a l’aprenentatge i la participació de l’alumnat d’origen estranger:

  • Recursos per a l’acollida als centres:

El Pla d’Acollida de centre dins del PdC.

  • Metodologies inclusives
  • Programació per competències.
  • Orientacions per a l’avaluació de l’alumnat:

1.4. Acompanyament als centres en el desenvolupament de projectes singulars orientats a la transformació del centre en centre acollidor:
1.5. Suport en la redacció i elaboració de documents generals de centre:
El Projecte de Convivència
Els Plans Individualitzats per a l’alumnat nouvingut.

EIX: TREBALL EN XARXA I ENTORN

1.1. Suport en el desplegament del currículum per competències al territori: Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana
L’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania:
1.2. Dinamització del treball en xarxa entre centres i amb l’entorn
Treball en xarxa entre centres i amb l’entorn:
Els Plans Educatius d’Entorn.
1.3. Suport en la redacció i elaboració de documents generals de centre:
El Projecte de Convivència de zona.

 


curs 2013/14