Servei Educatiu del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
Servei Educatiu Vallès Occidental IV de Sant Cugat del Vallès Servei Educatiu Vallès Occidental IV de Sant Cugat del Vallès
TREBALL SOCIAL
Qui som?/Què fem?

Núria Montosa
Treballadora social

 
La treballadora social actua, en estreta col·laboració amb l'Àrea d'Assessorament Psicopedagògic i Orientació Educativa (EAP-B48) en tres àmbits: en l'atenció d'alumnat i famílies, en els centres i en el sector, en cadascun dels quals desplega unes funcions.

Funcions


1.- En l'atenció d'alumnat i famílies:
Casos derivats des de la Inspecció d'Educació.
Casos derivats pel centre docent, especialment des de l'equip directiu.
Casos amb alt risc social sense seguiment específic des dels serveis socials d'atenció primària.
Casos derivats per l'assessor/a psicopedagògic/a del Servei Educatiu.

2.- En l'atenció a centres:
Demandes de centres docents de la zona, en relació a situacions socials desfavorides. socialment.


3.- En el treball de sector:
Coneixement dels recursos, serveis i professionals del sector.

curs 2013/14
Untitled Document