Què és el CRP?:
El Centre de Recursos Pedagògics del Segrià és un Servei Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que, en l'àmbit comarcal, dóna suport permanent a l'activitat pedagògica dels centres educatius i a la tasca docent dels mestres i dels professors. 
El  principal objectiu dels CRP és potenciar la renovació pedagògica, facilitant les eines per a la reflexió i per a la recerca de noves estratègies d'ensenyament.

 Usuaris / Usuàries:
El Centre de Recursos Pedagògics del Segrià ofereix els seus serveis als/a les ensenyants i als centres docents no universitaris del Segrià, públics i privats concertats, inclosos dins les competències del Departament d'Educació. 

 Horari:
El Centre de Recursos Pedagògics del Segrià és obert als usuaris/usuàries els dies lectius des de l'1 de setembre al 30 de juny.
                          Atenció ininterrompuda (experimental):
                            de 9 a 18:30 h
             (els dilluns d'11 a 18:30 h, els divendres de 9 a 17 h)


Els períodes de juny / setembre amb jornada continuada: matí de 8 a 15 h.