Serveis:
     Consulta / utilització / préstec
       Mediateca
               Biblioteca
               Videoteca
               Fonoteca
               Hemeroteca    
          Softteca
          Aparells d'àudio i vídeo
          Plastificadores i enquadernadores
          Protocols i materials de ciències (CDECT)
          Mostra permanent de llibres de text
          Reculls d'informació sobre temes diversos (dossiers)
         Racons temàtics de recursos
         Catàleg de recursos de la comarca
    Formació permanent
        Pla de Formació de Zona
               Informació
               Detecció de necessitats de formació
               Suport a la inscripció
               Espai de formació
    Lloc de trobada
         Grups de treball
            Intercanvi d'experiències
            Presentacions de materials
           Conferències i taules rodones
           Exposicions