PORTADA Seu Vella 
  RECURSOS A L'ENTORN DE LA SEU VELLA
      per a ser usats amb finalitats educatives


 MATERIAL EN SUPORT PAPER
  Llibres
    Els Secrets de la Seu Vella
   
 MATERIAL AUDIOVISUAL
  Vídeos VHS
  Vídeos digitals
   
 MATERIAL GRÀFIC EN SUPORT DIGITAL
  Plànols
  Dibuixos
  Làpides
   
 PROPOSTA D'ACTIVITATS
  El cub de la Seu Vella
  Reconstrueix, a l'entorn de la Seu Vella, la Lleida del Segle XVI
   
 EXPERIÈNCIES DIDÀCTIQUES
  ZER La Vall de l'Aranyó
   
  Catàleg de materials i recursos per treballar la Seu Vella a l'aula (185 kb)