Cinema i drets dels infants. Curs 2005-2006 - Programes d'innnovació educativa