RECURSOS PER A L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS

Recursos
Projectes llengües
Projectes Pluril. PILE Projectes Bones pràct.

Cerca materials
XTEC.LL.Estrangeres
EDU365. Pri-Sec
Cesire Llengües
J-Clic
Bones pràctiques
Cicle superior Prim.
Primer Cicle ESO
Cicle superior Prim.
ESO
ARC: Recursos
Alexandria
S.Llengües Est.
Portfoli: Llengües
eTwinning
   
Pàgina OAPEE
Convocatòria 2013
Visitas Preparatorias Comènius
 
Català      
Castellà   
Punt de trobada (XTEC)
Bones Pràctiques
(Terrassa i pobles)
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos
Programes Internacionals
eTwinning CAT i CAS
   
    
 

howjsay

 
Seminari PILE
Vallès Occidental
Recull del MEC
Recull de la Junta d'Andalucia
A free online Talking Dictionary of English Pronunciation
Babbel. Cursos d'idiomes

WebQuest

 
Delicious del CIREL
Delicious Bar-Comarques
     
Webquest . ORG
2 Reculls d'enllaços a Delicious
Programari
(CRP Badalona)
Cerca de socis
 
Documents per acreditar les qualificacions a Europa
———————
a
       
Grup treball PFZ
Concurs oratòria
Anglès a l'aula inclusiva.UAB
Idiomes a l'estiu
 
Education World. San Diego
       
Portal Angles365
Project Gutenberg.
Llibres electrònics
Aprenentatge actiu
Web Quest Cat
 
Programes europeus
Condicions, tramitació
     
Educatiu
Infantil   
 
Blog Tiching
Pop Culture
Linguanet
BBC Materials
 
English Space
Elena Pinyol       Education World
 
Rúbriques   
Plantes --- Reproducció -- Children
Pàgina d'Elena Pinyol
Cinema per a estudiants
Cinema a la classe d'Abel Gàlvez
Education Wolrd
 
Pàgina d'Antonio Orihuela
       
Discovery Education
KidSpace @ The Internet Public Library
Teen Space - Internet Public Library
Traductors
 
Recursos i activitats
(CRP Badalona)
Servei Educatiu- CRP de Terrassa