La poesia. Recursos al CRP de Terrassa


Recursos en línia de poesia
Darabuc.cat · literatura per a infants i joves http://darabuccatala.wordpress.com/category/generes-i-formats/poesia/
Poesia infantil per a nens i nenes per franges d'edat http://es.tiching.com/link/86596
Web amb activitats per a infants i joves http://www.viulapoesia.com/
Poesia infantil. Poemes per a nens i nenes d'infantil i primària. Autora: Isabel Barrielei http://poesiaula.blogspot.com/
Viu la poesia literatura catalana. També espanyola i universal http://www.viulapoesia.com/home.php?tipus=1&subtipus=1
Selecció de poesia catalana
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/
Selecció de webs del CRP del Bages
Música de poetes

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=67&titol=381

Blog de Poesia Infantil i Juvenil: Poemes infantils, embarbussaments, endevinalles, cançons infantils, activitats sobre poesia infantil i juvenil a l'aula i a la família, webs de poesia infantil, poetes infantils.

Es poden buscar poesies per temes.

http://bibliopoemes.blogspot.com
Selecció de poemes per a realitzar el taller d'interpretació poètica. CRP d'Osona i escoles de la comarca http://www.xtec.cat/crp-osona/poesia/material.htm
Oralitat a l'ESO. Projecte realitzat per Andreu Subirats Aleixandri
http://www.illadelsbous.com/oralitat/2007/09/18/poema-arab-catala
Magpoesia. És interessant l'apartat de Poesia i educació
http://www.mallorcaweb.com/magteatre/index.html
Lirikline.org. Web amb centenars de poetes, moltes llengües diferents i gairebé 5000 poemes. Es pot escoltar a Chantal Maillard o Antonio Gamoneda recitar els seus poemes. http://www.lyrikline.org/
Poesía en español. Hi ha una selecció de poemes cantats per Joan Manel Serrat o Paco Ibáñez. També hi podem trobar un índex de poemes per títol o pel primer vers. http://www.poesi.as/
El huevo de chocolate. Folclore infantil en cualquiera de sus facetas: cuentos, costumbres, tradiciones, romances, fábulas, canciones, acertijos, trabalenguas, retahílas, villancicos, refranes, adivinanzas, juegos, etc.

www.elhuevodechocolate.com/poesias.htm
i
http://www.elhuevodechocolate.com/index.html

Poesia para niños. Poesías en castellano para leer y para que te las lean http://www.doslourdes.net/poes%C3%ADas_para_ni%C3%B1os.htm