Plans estratègics. Plans d'autonomia de centre

                                                  Materials                                            Presentacions (PPT)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Model Pla Actuació 2015-2016

Model Pla Actuaciˇ- 2014-2015
Model Mem˛ria
Exemple Pla anual
Planificaciˇ estratŔgica i pla anual 2015 Escola-Concertada
PEC i NOFC 2015.pdf

Model Addenda 2013-2014.doc
Fitxa d'activitats (indicadors d'activitat) Amb Criteris d'Exit. 2013 Centres-NO-PAC-Pla-anual.pdf (2103)
Centres-NO-PAC-Mem˛ria.pdf (2103)

Exemple de pla anual amb base al PAC (fragments) (20-12-2010)

Model Fitxa-llocs-singulars.doc
Model Fitxa-carrecs-addicionals.doc
Model Fitxa-TIS.doc
ORIENTACIONS_ACDE1213.pdf
PLA-ACT_ACDE-12_13-Guia.doc
PLA-ACT_ACDE-1213-Addenda.doc
Guia_planificació_estratègica.pdf
Mòdul 1 - Concepte i Plantejament Institucional.pdf
Ajuda1-Exemple_Items_Proposta Institucional_DAFO.pdf

Consell per fer la DAFO i analitzar-la.pdf
Mòdul 2 - MATRIU DAFO.pdf
Matriu DAFO.xls ---- Sense colors
DAFO_i_Matriu DAFO.xls. ------Nova versiˇ que recopia el DAFO a les capšaleres de la Matriu


Módul-3 - Mapa Estratègic.pdf
Plantilla_Mapa_PAC.doc

Plantilla-Activitats-Estrategies-Obj-1
Plantilla-Activitats-Estrategies-Obj-2
Pas_intermig_matriu_estratŔgi
Plantilla_color_Interpretaciˇ_Matriu
Ajuda2_Exe_Items_Mapa_Estratègic


Mòdul 4_S-Informació_Indicadors.pdf
Mòdul 5_Acords-Aplicació.pdf

Bloc2. Lideratge i Gestiˇ del Canvi   (Joan Sala. Terrassa. Febrer 2010)

L-02 Conceptes.pdf
L-02 Conceptes_BN_Per_Imprimir.pdf
L-03-Cuestionario_LS_propio.pdf
L-03-QŘestionari_LS_propi.pdf
L-04-Flexibilitat i eficÓcia.pdf
L-05-Desenvolupament.pdf
L-06-Percepciˇ de poder.pdf
L-07-Casos.pdf
Liderar_el_cambio_J-L-Bernal.pdf
2013-2014
2na Xarxa-Memòria Rendiment de comptes Primària (Març-Abril 2014)
2na Xarxa-Memòria Rendiment de comptes Secundària (Març-Abril 2014)
2na Xarxa presentació "nous ACDE" Primària (03-04-14)
2na Xarxa presentació "nous ACDE" Secundària (03-04-14)
1ra Xarxa presentació "nous ACDE" (13-03-14)

Segona Xarxa (20-03-14)
Calendari Xarxes 13-14 (11-11-13)
PrimeraXarxa 2013-14 PAC 09 (12-12-13)
Escola Joan Maragall: Per què un P.E. (12-12-13)
INS Badia del Vallès (12-12-13)
Escola Institut Ramon Cases (12-12-13)
Escola Institut Federica Montseny (12-12-13)

2012-2013
2-Xarxa-Primaria-2012-13.pdf (11-04-13)
2-X-Correccio-Fitxes-111-121-251-2012-13 (17-01-13)

2-X-Esc-Salvador-Vinyals-2012-2013.pdf (29-04-13)

2-Xarxa-Sec-Retiment-comptes-2012-13 (23-04-13)

2-Xarxa-Sec-2012-13-Memoria.doc (23-04-13)
2-X-Correccio-111-251-2012-2013 (23-04-13)
1-Xarxa-Primaria-2012-13 (17-01-13)
1-Xarxa-Secundaria-2012-13(17-01-13)
1-X-Correccio-Prim-Jocs_pati-Hora_lectura (17-01-13)
1-X-Correccio-Sec-Mediacio-Hora_lectura (17-01-13)

2011-2012
1 Xarxa-PAC 09-Prim-2011-12.pdf (23-01-12)
1 Xarxa-PAC 09-Secund-2011-12.pdf (23-01-12)
1-Xarxa-PAC-05-2011-2012.pdf (23-01-12)
1-Xarxa PAC06-ACDE (24-11-11)
De PAC06 a Acords Corresponsabilitat (24-11-11)
1-Xarxa PAC 05 (01-12-11)
1-Xarxa PAC 07 (01-12-11)
1-Xarxa PAC 09-CAEP (15-12-11)
1-Xarxa PAC 09-Sec (14-12-11)

2010-2011
1-Xarxa-PAC06-2010-2011 (13-01-11)
2-Xarxa-PrimÓria-PAC-09-2010-2011 (10-02-11)
Primera sessió de Xarxa PAC10-11 (30-09-10)
2009-2010
1-Xarxa-PAC06-2010-2011 (13-01-11)
2-Xarxa-PrimÓria-PAC-09-2010-2011 (10-02-11)
Presentació_PAC-09 (15-10-09).pdf
Relació de centres amb PAC (01-07-11)