Agenda del CRP i ocupació de l'aula de formació
(Ara són les del )
 

Algunes utilitats      
       
Web CRP Terrassa Departament d'Ensenyament  Serveis Territorials Sabadell Edició de les agendes
     
Diari Oficial Generalitat    Mobilitat-Gencat Càlcul lletra NIF    NIE    CCC Gestió de dades   
       
ATRI  (*)       BOE Cercador de centres Guia Act. PAME Nou GAF   GAF   Pagaments (*)
       
Diccionari multilingüe Enciclopedia Catalana Diccionari llengua catalana Conjugació verbs catalans
       
Traducció Google Traducció català-castellà Mapes de Google  Google  Google Docs
     
Cartellera de cinema Crítica de cinema Kiosko Servei Meteorològic