hhhhh

  
  VII Premis als Treballs de recerca. Matadepera, Terrassa, Viladecavalls 2006-07
 
 
Objectiu Objectiu Bases Bases per a la participació
Premis Premis Informacio Informació
Fitxa Fitxa de participació Objectiu Tríptic

Objectiu

Amb la convocatòria d’aquest premi, el PAME de l'Ajuntament de Terrassa, les regidories d'Ensenyament de Matadepera i de Viladecavalls  i el CRP de Terrassa volen potenciar els Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat  de Batxillerat i  projectar-los a la  ciutat.


Bases per a la participació

1. Hi pot participar l’alumnat de 2n de Batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament als diferents centres de secundària de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls

2. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius i corresponents al curs 2006-2007

3. Cada centre docent pot presentar un màxim de 2 treballs

4. Els treballs es lliuraran en el format següent:

S’han de presentar 3 còpies impreses en paper i la seva corresponent versió informàtica en CD-ROM. Pot anar acompanyat  de diferents suports, maquetes, material informàtic, material visual...  d'aquests materials també s'han de lliurar 3 còpies.

5. Cada treball haurà d'anar signat a la portada, únicament amb el pseudònim. El nom de l'autor, autora o grup, del Centre educatiu i del tutor o tutora del treball, estarà en un sobre tancat que es lliurarà junt amb els treballs. Cal lliurar també la fitxa de participació .

Es retornaran una còpia un cop acabat el concurs. Les altres dues còpies quedaran en dipòsit al Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa (CRP) i a la Biblioteca Central (BCT).


6. El jurat estarà format per representants de les administracions, de la comunitat educativa, del món universitari i del món empresarial. Un membre del CRP actuarà com a secretari


7. Es concediran tres premis. En la concessió dels mateixos es tindrà en compte:

• Correcció científica en el tractament dels temes
- Claredat en el plantejament inicial de la hipòtesi o objectius inicials del treball
- Claredat en l'exposició de les conclusions
- Correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions

• Presentació del treball

- Estructuració del treball
- Presentació correcta del treball
- Ús adequat de la llengua

• Capacitats desenvolupades per l'alumnat en l'elaboració del treball

- Idoneïtat de les fonts d'informació i capacitat d'extreure dades significatives per el desenvolupament del treball
- Capacitat d'anàlisi
- Capacitat de síntesi
- Valoració crítica
- Creativitat

8. La data límit de lliurament de treballs serà el divendres 2 de març de 2007 a les 14 hores. Tots els treballs s'han de lliurar al CRP, Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa. Consell de Cent, 146 - Terrassa

9. A efectes de publicació els autors - autores dels treballs guanyadors hauran de lliurar un resum del treball abans de l'1 de novembre de 2007. Les instruccions per a la redacció del resum es lliuraran als guanyadors/es el dia de l'exposició pública.

10. Els tres treballs guanyadors faran una exposició pública a la Sala d’Actes de la Biblioteca Central de Terrassa (BTC), Passeig de Les Lletres, 1.
Hi assistirà el jurat, el tutor o tutora del treball i estarà obert al públic en general. Es lliuraran els premis i diplomes.

11. El fet de participar en aquest premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat i pel CRP de Terrassa.


Premis

Els resums dels tres treballs guanyadors s'editaran a la col·lecció de llibres "Premis als Treballs de Recerca".

I a més es contemplen els següents premis:

Premis per als centres

1r premi: càmera de vídeo digital

2n premi: càmera de fotos digital

3r premi: càmera de fotos digital

Per gentilesa de SONY

Premis per a l'alumnat

1r premi: val de compra per un import de 350 €.

(En el cas d'un treball col·lectiu es lliurarà un val de compra d'aquest import per a cadascun dels components del grup fins a un màxim de quatre.)

2n premi: val de compra per un import de 175 €

(En el cas d'un treball col·lectiu es lliurarà un val de compra d'aquest import per a cadascun dels components del grup fins a un màxim de quatre.)

3r premi: val de compra per un import de 100 €

(En el cas d'un treball col·lectiu es lliurarà un val de compra d'aquest import per a cadascun dels components del grup fins a un màxim de quatre)

Per gentilesa de EL CORTE INGLÉS


Informació

Serveis Educatiuis Vallès Occidental II, Centre de Recursos Pedagògics – Consell dels Cent, 146 Terrassa. Tel. 93 7353056 Fax 93.735.68.20 Correu electrònic  crp-terrassa@xtec.cat

Patronat Municipal d'Educació - La Rasa, 24 Terrassa. Tel. 93 780 35 11 Web: www.terrassa.org/educacio i Correu electrònic planificacio.educativa@xtec.net