XVIII Premis als Treballs de recerca. Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls
2017-2018
Objectiu Format de presentació Objectiu Bases: document .PDF Bases Inscripció
Fins 02-03-2018
Àmbit de Recerca Àmbit de Recerca
Recursos

Amb la convocatòria d’aquest concurs-mostra , en quatre modalitats (corresponents temàtica local, i  als batxillerat Social-Humanístic-Artístic, batxillerat Científic i batxillerat Tecnològic), el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, el Servei Educatiu (Centre de Recursos Pedagògics) del Departament d’Ensenyament i les regidories d’Educació de Matadepera i de Viladecavalls  volen potenciar els Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat de batxillerat i projectar-los a la comunitat.

  Participants
 1. Els treballs són presentats per les direccions dels centres, que seleccionaran aquells que destaquin per l’excel·lència i qualitat, d’entre els realitzats per l’alumnat de 2n de batxillerat del curs 2017-2018.
 2. Cada centre docent pot presentar un treball per modalitat, és a dir un màxim de 4 treballs.
 3. Modalitats

 4. Aquesta convocatòria s’estructura en quatre modalitats: a) Temàtica Local; b) batxillerats Social-Humanístic-Artístic,  c) batxillerat Científic,   d) batxillerat Tecnològic.
 5.   Jurat i criteris de valoració

 6. El jurat tindrà en compte:
 7. • Claredat en el plantejament inicial de la hipòtesi o objectius de la recerca.

  • Creativitat en el tema triat per a la recerca

  • Correcció científica.

  • Idoneïtat de les fonts d’informació i competència en el seu tractament.

  • Claredat en l’exposició i estructuració del treball.

  • Correspondència entre el plantejament, el desenvolupament i i les conclusions.

  • Ús adequat de la llengua. La incorrecció lingüística pot ser motiu d’exclusió.

 8. El jurat podrà declarar desert qualsevol d’aquestes premis.
 9. Lloc i termini de presentació

 10. La data límit de lliurament de treballs i fitxa d'inscripció serà el divendres 02 de març de 2018 a les 14 hores.
 11. Tots els treballs s’han de lliurar al Servei Educatiu-Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa, c/ Alcoi, 57 – 08225- Terrassa.

 12. Presentació dels treballs

 13. Els treballs es lliuraran només en suport digital en un dispositiu de memòria externa,  en els formats següents:
 14. * Un enregistrament audiovisual d’un màxim de 90 segons, on l'autor/es  faci una clara presentació del seu treball (plantejament, desenvolupament,  conclusions). La primera imatge d’aquest enregistrament visual serà el títol del treball i el nom del centre.

  * Un resum del treball, l’extensió del qual serà d’un mínim de 900 paraules i un màxim de 1100 amb cinc imatges. El resum tindrà la següent estructura: presentació, plantejament, desenvolupament,  conclusions i crèdits (autoria, tutoria, centre educatiu i agraïments, si escau). El resum es presentarà necessàriament en format .DOC o .ODT.

  * Versió-1 del treball complet, només en format .PDF. Pel fet de ser adreçat al jurat, haurà de ser totalment anònim. És a dir: no ha de contenir cap referència als noms dels autors, tutor i centre educatiu (tant al contingut com a la portada, presentació, agraïments, peus de pàgina, etc).  

  * Versió-2 del treball complet, només en format .PDF. Pel fet de ser  adreçat a la seva publicació, tindrà totes les referències dels crèdits: autor/es, tutor i centre educatiu (tant a la portada com al contingut: presentació, agraïments, capçaleres, peus de pàgina, etc).

  * El treball pot anar acompanyat de complements diversos: maquetes, model pràctic, material informàtic, material visual... D’aquests materials també s’ha de lliurar una sola còpia.

  * En el cas de presentar aquests complements, s’inclourà un enregistrament audiovisual o reportatge fotogràfic del mateix, dins del dispositiu de memòria esmentat al primer paràgraf d’aquest punt 3.

 15. Caldrà complimentar en línia la Fitxa-Formulari de participació que trobareu a www.xtec.cat/crp-terrassa/tr18 . A més de trametre el formulari, aquesta fitxa es lliurarà impresa, signada i segellada per la direcció del centre, per tal de mostrar que el treball és presentat pel centre educatiu, i no pas per l’estudiant, a títol individual.
 16. Acte de difusió i lliurament de premis

 17.  Els treballs seran públics a la web del Centre de Recursos Pedagògics (www.xtec.cat/crp-terrassa/tr18) a partir del 03 d’abril de 2018.
 18. 11. L’acte de difusió, lliurament dels premis i diplomes tindrà lloc a les 16:30 hores del dia 11 d’abril a la Sala d’Actes del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).
 19. El veredicte del jurat no es farà públic fins aquest acte de lliurament de premis. Per això, convidem a tots els autors i tutors participants a assistir-hi.
 20. Premis i reconeixement

 21. El principal premi i reconeixement de tots els estudiants participants, consisteix en la publicació impresa dels respectius treballs, amb Dipòsit Legal, dins la col·lecció municipal de “Treballs de Recerca”.
 22. Tots els estudiants participants rebran: a) un obsequi, b) un exemplar del llibre on es recullen tots els treballs d’enguany i c) un diploma de participació.
 23.   Es concedirà un premi i menció especial per a un treball de cadascuna de  les 4 modalitats esmentades.
 24. A més, durant l’acte de difusió i lliurament de premis, hi haurà l’exposició oral de 4 treballs d’entre aquells que, a la fitxa d’inscripció, hagin manifestat la seva disponibilitat per fer-ho. L’organització els ho confirmarà prèviament.
 25. En aquest acte es farà:
 26. * La projecció del conjunt d’enregistraments visuals de tots els treballs presentats.

  * Exposició oral de 4 dels treballs presentats, diferents dels guardonats.  A la fitxa d’inscripció, els directors, tutors, autors dels treballs podran fer propostes per aquesta presentació pública.

  * Lliurament dels diplomes als autors  i centres participants.

  * Lliurament del llibre de la col•lecció “Treballs de Recerca”, que recull tots els treballs presentats.

  * Lliurament dels obsequis a tots els autors participants.

  * Lliurament d’un premi especial als autors de 4 dels treballs presentats, un de cada modalitat.

 27. Tots els autors cedeixen a l’Ajuntament de Terrassa i al Departament d’Ensenyament els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels treballs presentats.
 28. El fet de participar en aquest premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa.

Informació

Servei d’Educació
Ajuntament de Terrassa
La Rasa, 24, 08221 Terrassa
Tel. 93 780 35 11
www.terrassa.cat/educacio
promocio.educativa@terrassa.cat
Centre de Recursos Pedagògics
Servei Educatiu Vallès Occidental II
Alcoi, 57, 08225    Terrassa
Tel. 93 735 30 56
www.xtec.cat/crp-terrassa/tr18
crp-terrassa@xtec.cat

.

Amb la col·laboració del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya