c
Indústria 3. 25300 TÀRREGA. +34 973312318. se-urgell@xtec.cat
L'Urgell. Treballs de recerca amb temàtiques d'àmbit comarcal.

Recull de treballs de recerca realitzats per alumnes de batxillerat dels centres d'ensenyament secundari de la comarca, disponibles al nostre CRP o bé a la Biblioteca Comarcal de l'Urgell a Tàrrega en qualitat de consulta o prèstec.
curs 2007-2008

La torre més dolça. Estudi del procés d'elaboració del Torró d'Agramunt

AutorA: Èlia Luque Boleda
Tutor: Xavier Segura
Centre: IES Ribera del Sió (Agramunt)

Resum del treball:

El treball és un estudi sobre el procés d'elaboració del torró d'Agramunt: història, ingredients, cuita, entrevistes a torronaires, costos, Fira del torró, comercialització...

El treball també hi és en format digital.


curs 2007-2008

Estudi etnobotànic de la comarca de l'Urgell

AutorA: Rosa Pedró Carulla
Tutora: Núria de Dalmau
Centre: IES Ribera del Sió (Agramunt)

Resum del treball:

Extens treball d'estudi de les plantes que tradicionalment s'han utilitzat per guarir determinades malalties. Després de la part més descriptiva hi ha la descripció de les plantes estudiades: nomenclatures, fotografies, temps de recol.lecció, floració, hàbitat, descripció de la planta, principis actius, mètodes de preparació i poders curatius.


curs 2007-2008

Creació d'un museu etnogràfic

AutorA: Roser Marfà Puig
Tutora: Rosa M Garcia
Centre: IES Manuel de Pedrolo (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball és l'estudi sobre el disseny i el desenvolupament d'un projecte per crear un museu amb els objectes típics de la vida de les famílies pageses eb les terres de ponent durant el segle XIX.

Conté un annex amb un extens inventari de peces amb fotografies de cadascona i fitxa descriptiva..


curs 2007-2008

El pas per Claravalls del Segarra-Garrigues

Autor: Aleix Solé Miralles
Tutora: Montse Montoliu
Centre: Col·legi Sant Josep (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball és un estudi molt acurat de l'impacte que en molts àmbits causarà aquesta obra hidràulica en el terme i poble de Claravalls: agricultura actual, regs actuals, estudis geològics, mediambientals, projectes futurs de regadiu, concentració parcel.lària...

Conté també un apèndix amb cartografia i reculls d'hemeroteca.


curs 2006-2007

L'Ateneu de Tàrrega: un patrimoni cultural

Autor/a: Anna Baró Serrano
Tutor: Sra Rosa Estruch Pijoan
Centre: Col·legi Sant Josep (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball és una aproximació molt detallada a aquesta entitat targarina des dels següents àmbits: històric, de funcionament, de gestió, estatutari, de curiositats i d'implantació i coneixement social a partir d'una enquesta.

Conté també un apèndix amb plànols de l'edifici de l'entitat.curs 2006-2007

El Canal d'Urgell

Autor/a: Josep Ramon Mateu Pla
Tutor: Sra Teresa Armengol Junyent
Centre: IES Ribera del Sió (Agramunt)

Resum del treball:

El treball és un dels molts estudis que s'han fet sobre aquesta singular obra d'enginyeria hidràulica que va transformar la fesomia física, econòmica i social de la Plana de Lleida.

Consta d'onze capítols on es van desgranant els diversos projectes de canal al llarg de la història, una introducció geogràfica sobre les conques dels rius implicats, les obres de construcció en general, les obres dels punts més singulars, la xarxa de canals i sèquies, les necessitats recents i l'embassament de Rialb i una comparativa final sobre l'abans i l'ara del Canal d'Urgell.

El treball compta també amb un annex de documents amb entrevistes a tècnics, historiadors i escriptors, biografies de l'enginyer Director, Domingo Cardenal, i de la família Girona, impulsora del projecte. Hi ha també un apartat fotogràfic i un de cartogràfic.


curs 2006-2007

Parlem del temps des de la comarca de l'Urgell

Autor/a: Josep Rovira Miró
Tutor: Sr Ramon Bernaus Santacreu
Centre: IES Ribera del Sió (Agramunt)

Resum del treball:

Treball sobre meteorologia general i aspectes de la comarca de l'Urgell. La primera part del treball està dedicada a aspectes meteorològics generals: elements i condicionants del clima, canvi climàtic, efecte hivernacle, protocol de Kyoto...

En la segona part s'estudia en concret la climatologia d'Agramunt i s'aporten dades de pluges i precipitacions en forma de climograma des d'inici dels setanta fins al 2006.
En aquest apartat també es fa una descripció de dues estacions meteoròlogiques que pertanyen a xarxes meteorològiques públiques.


curs 2006-2007

El Carlisme i Guimerà

Autor/a: Roger Rosich Balcells
Tutor: Sr Ismael Panadés Marsellés
Centre: IES Manuel de Pedrolo (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball és una aproximació a la història local de Guimerà durant el període de guerres carlines del s XIX i concretament als fets del setembre de 1835 que tingueren lloc a Guimerà.

La primera part del treball té un format bibliogràfic sobre carlisme en general i en la segona aborda pròpiament la història local. Acaba amb dues entrevistes a descendents de cases de tradició carlina.


curs 2006-2007

La salut de Tàrrega

Autor/a: Lara Medrano Gràcia
Tutor: Sra Elisabet Martínez Castillón
Centre: IES Alfons Costafreda (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball consta de dues parts. Una primera que estudia la part social i que se centra en el passat, present i futur del CAP de Tàrrega i una segona, anomenada científica, que estudia la hipertensió arterial. El treball compta amb una colla d'enquestes fetes a usuaris de la sanitat pública. Completa el treball un tríptic amb un resum del treball i un cd-rom on hi ha un document de presentació del treball i un àlbum fotogràfic.


curs 2006-2007

La malaltia del segle XXI: ESTRÈS

Autor/a: Mireia Pujal Buchaca
Tutor: Sra Eva Ibáñez
Centre: IES Manuel de Pedrolo (Tàrrega)

Resum del treball:

Estudi sobre aquesta disfunció pscològica que afecta grans sectors de la població de les societats anomenades desenvolupades. El treball de camp va consisitir en una enquesta passada a alumnes. Està estructurat en 13 capítols, dels quals, els nou primers estan dedicats a la recollida general d'informació. En el capítol 10 es donen les dades de l'enquesta i després les conclusions.


ELS CANALS D'URGELL

Autor/a: Neus Segura Bosch
Tutor: Sr. Antoni Montoliu Torné
Centre: Col·legi Sant Josep (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball està estructurat en 15 capítols on hi destaquen la profusió d’elements visuals en color: mapes, gràfics i fotografies, així com làmines en blanc i negre: fulls d’analítiques, documents històrics, mapes, gràfics, fotografies, esquemes, dibuixos i llistats. Inclou diferents tipus d’investigacions:

-científiques(anàlisi d’aigües i de terra)

  • històriques (aspectes culturals, socials i d’infrastructures del canal)
  • geogràfiques (traçat dels Canals d’Urgell, recerca de dades climatològiques)
  • econòmiques (impacte demogràfic i econòmic, aprofitament de l’aigua)
Així com aspectes bibliogràfics, literaris (dites, refranys, cobles), enquestes, anècdotes, i un recull de propostes per millorar alguns aspectes del canal.

EL RIU ONDARA, AGONITZA O SOBREVIU?

Autor/a: Laia Cerqueda Segarra
Tutor: Srs. Alba Batlle i Àlex Sanz Zamora
Centre: Col·legi Sant Josep (Tàrrega)

Resum del treball:

Treball relacionat amb la contaminació.El seu objectiu es fer un estudi del riu Ondara: recorregut, inundacions passades, afluents, estat de les aigües,ecosistemes que hi habiten i tipus de contaminacions. Està estructuraten una part teòrica i una part pràctica al voltant de les quals s’ordenen 9 capítols.

En la part teòrica s’hi troba una introducció del riu Ondara (origen, antecedents històrics i evolució al llarg dels anys). Aquesta part continua amb un resum de la contaminació present als rius i conseqüències; i finalitza amb una explicació teòrica de les pràctiques quel’autora ha realitzat.

La part pràctica es divideix en dos apartats. En primer lloc un apartat de treball de camp realitzat a partir de l’esquema plantejat per l’entitat projecte Rius que consisteix en quatre analítiques realitzades en cada època de l’any. Es conclou amb unes analítiques molt més precises i detallades realitzades al laboratori de l’Escola Agrària de Tàrrega que parteixen d’una mostra agafada abans de que el riu entri a Tàrrega i una altra de quan el Riu es troba al municipi.

Es complementa amb 3 Annexos titulats Els Macroinvertebrats, Noruega i Fotografies. El primer Annex inclou un esquema il·lustrat d’identificació dels macroinvertebrats així com dibuixos de les diferents famílies. El segon Annex és una comparació entre Catalunya i Noruega respecte de l’estat dels rius i implicació de la societat. El tercer Annex el formen un conjunt de fotografies del riu Ondara en què es mostra com s’han realitzat les anàlisis corresponents a la part pràctica. El treball acaba amb un petit estudi sobre la conscienciació de la societat en la millora del medi ambient.


RÀDIO SIÓ

Autor: Ssoí Ramon Puig
Tutor: Francesc Xavier Segura.
Centre: l’IES Ribera del Sió (Agramunt)

Resum del treball:

L’objectiu es descobrir el funcionament de l’emissora de Ràdio Sió, d’Agramunt, saber que es el que passa en tots els passos del procés comunicatiu i plantejar possibles millores en l’emissora. Inclou gràfics, fotografies, diagrames,taules i il·lustracions en color. S’estructura en 8 capítols d’entre els quals destaquen els següents títols: Creació del so, Tractament del so, Emissió i Funcionament de l’emissora. Va acompanyat de dos Annexos. El primer Annex té dos parts. D’una bandainclou còpia dels documents citats en el treball (mapes, projectes, propostes, plànols, contracte i conveni) i de l’altra aporta documentació addicional (documents històrics, de gestió i altres documents) així com enganxines i targetes comercials.El segon Annex correspon a un CD-rom que inclou un arxiu musical.

ALTET

Autor: Núria Sociats Segarra

Tutor: Miquel Orobitg
Centre: l’IES Alfons Costafreda (Tàrrega)

Resum del treball:

Treball sobre el terme poble d’Altet, actualment agregat al municipi de Tàrrega. Està dividit en 4 parts. Una part de geografia (estudi del medi físic, l’evolució de la població des de l’any 1951 al 2001 així com les activitats econòmiques i professions que hi ha hagut durant aquestúltims 50 anys). La següent part és la històrica (història del poble i la dels dos castells principals). En la tercera part es dóna a conèixer el patrimoni arquitectònic, les cases que hi ha actualment al poble, els seus carrers, un reportatge de les cases i carrers del poble, així com tota la part d’obres públiques i urbanisme on es detalla les obres realitzades pels Ajuntaments de La Figuerosa i de Tàrrega, els projectes realitzats per la nova Junta de Gestió i els projectes d’expansió segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L’últim apartat inclou les festes, costums i tradicionsdel passat i de l’avui junt amb tres entrevistes a persones del poble. El treball acaba amb unes conclusions i bibliografia. Va acompanyant d’un Annex format per una fotografia aèria del poble en color juntament amb el plànol d’aquestafotografia. Al llarg del treball s’hi troben entrevistes, una cobla, mapes, plànols, taules, gràfics i fotografies.

LA FORMACIÓ DEL "GRALLERS DE ROCAFORT DE VALLBONA"

Autor: Anna Targa Bartolo
Tutor: Arántzazu Leciñena Loízu
Centre: IES Alfons Costafreda (Tàrrega)


Resum del treball:

L’objectiu del treball és donar a conèixer la història d’aquest grup, tot contextualitzant-lo en la vida del poble, com a manifestació viva de la cultura popular catalana. El treball està estructurat en dues parts. El primer apartat té un caràcter introductori, situa la gralla dins els instruments catalans tradicionals,traça la història d’aquest instrument i en fa una explicació detallada. En el segon apartat hi trobem una descripció del poble de Rocafort de Vallbona i l’evolució del grup de grallers de Rocafort. També s’hi especifica el repertori del grup, les actuacions que ha fet, el contingut d’un CD enregistrat l’any 2005 i la descripció d’una dansa popular de Rocafort que ha estat recuperada. El treball va acompanyat de 5 Annexos que amplien la informació sobre els constructors de gralles i timbals i els compositors de música catalana que han escrit composicions per a gralla. El suport visual del treball es en color i inclou il·lustracions, un mapa, fotografies, programa d’actes i partitures.

SANTIAGO RAMON Y CAJAL

Autor: Lluís Ricart Ribalta
Tutor: Montserrat Messeguer Muñoz
Centre: IES Alfons Costafreda (Tàrrega)

Resum del treball:

El treball està dividit en 7 apartats. El primer és una Presentació seguida de treshipòtesis. El tercer apartat se centra en el context polític e històric en que va viure Santiago Ramón y Cajal i inclou un esquema de la cronologia de les guerres carlines.El quart apartat fa un estudi de la vida i l’obra de Santiago Ramón y Cajal, Premi Nobel de les Ciències el 1906. El capítol 5 el dedica a la informació trobada sobre l’estada d’aquest il·lustre personatge a Tàrrega a finals del 1873 i principis del 1874. El capítol 6 correspon a la valoració i conclusions del treball i, finalment, en el capítol 7 s’hi troba la Bibliografia.


ESTUDI COMPARATIU DELS MICROMAMÍFERS A PARTIR DE LES EGAGRÒPILES DE LES ÒLIBES

Autora: Laia Morlans Creus

IES Lo Pla d'Urgell- Bellpuig

El treball se centra en l'estudi de les egagròpiles de les òlibes que es troben entre els termes de Bellpuig i Belianes (comarca de l'Urgell) tant en els conreus de secà com de regadiu. L'objectiu d'aquest anàlisi és saber quins micromamífers hi ha en la dieta d'aquests ocells. L'estructura del treball és la següent: introducció, objectius, metodologia i materials, desenvolupament del treball, descripció de l'òliba; estudi de la egagròpila, conclusions, i bibliografia. En el nucli del treball hi destaca la descripció de l'òliba i l'estudi de la egagròpila on es fa una comparació dels petits mamífers que es troben en el mes de juliol i en el mes de desembre en la zona abans delimitada. Les conclusions del treball versen sobre la dieta de les òlibes, els micromamífers de la zona estudiada, el tipus de dieta a l'estiu i a l'hivern, i la incidència dels conreus de secà i de regadiu en la dieta d'aquests ocells.


A CAVALL ENTRE LA SEGARRA I L'URGELL

Autora: Anna Queraltó Escudé

IES Alfons Costafreda- Tàrrega

Aquest Treball de Recerca és un estudi geogràfic i històrico-artístic del poble de Mas de Bondia, situat al terme municipal de Montornès, comarca de la Segarra. Es fa un estudi de les urbanitzacions de l'interior i de l'exterior del poble, festes, costums, tradicions, habitants, origen dels nom de les cases, gràfiques comparatives de la població dels anys 1901, 1960 i 2000, fets importants que van succeir al poble i les diferents edificacions actuals.LA FIGUEROSA, DECLIVI I REPRESA

De l'exode rural al turisme de retorn

Autor: Jordi Espinal Utgés

IES Manuel de Pedrolo- Tàrrega

El Treball se centra en el procés de recuperació urbanística i social de les petites poblacions rurals de les àrees seques de l'interior de Catalunya, anys després de ser massivament abandonades pels seus habitants. L'estudi es concentra en el petit poble de la Figuerosa, situat a la comarca de l'Urgell. Explica el moviment migratori d'aquest poble i compara l'evolució dels habitatges i de la població des de 1730 fins a l'actualitat. També presenta conclusions sobre l'èxode rural, el turisme de retorn i el neoruralisme.


BIBLIOTEQUES PERSONALS LOCALITZADES A VERDÚ

Autora: Sònia Gobern Fabregat

IES Manuel de Pedrolo- Tàrrega

El treball se centra en l'anàlisi de dues biblioteques personals localitzades en el poble de Verdú a la comarca de l'Urgell. L'autora fa una defensa del llibre com a mitjà que compleix una funció gairebé màgica. El treball s'estructura en tres grans blocs. En el primer i en el segon bloc es relacionen les fitxes bibliogràfiques dels llibres d'ambdues biblioteques personals classificats segons el sistema decimal. Tots els llibres analitzats foren editats durant el segle XX. La primera biblioteca consta de 52 llibres dels quals el 84' 62% foren editats durant la primera meitat del segle XX. La segona consta de 95 llibres, dels quals el 78' 95% foren editats durant la primera meitat del segle XX. El tercer bloc analitza els eixos temàtics d'ambdues biblioteques. Finalment en l'apartat de conclusions l'autora esmenta els procediments que ha seguit i la seva satisfacció per haver realitzat aquest estudi de la manera com ella volia fer-ho.


EL VI DE "L'OLIVERA"
i altres productes

Autora: Araidna Anguera Hidalgo

IES Alfons Costafreda - Tàrrega

Història i producció actual de la cooperativa per a disminuïts "l'Olivera" situada a Vallbona de les Monges (l'Urgell). El treball està estructurat en tres grans apartats: presentació, desenvolupament i conclusió. El primer apartat inclou el pròleg i una introducció. El segon apartat se centra en l'anàlisi de la cooperativa: definició, organigrama, producció, comercialització, productes que elabora, premis obtinguts, altres qüestions relacionades amb els vins i estudi de la cooperativa mitjançant una enquesta a 50 persones. Aquest apartat inclou llistats de vocabulari relacionats amb els aromes dels vins, el tast de vins (examen visual, olfactiu i gustatiu), i factors que influeixen en el perfil del vi. En la Conclusió l'autora reflexiona sobre el que ha après i constata que ha resolt els dubtes que tenia al principi.


UNA JOIA BARROCA DE L'URGELL.
EL RETAULE DEL ROSER D'AGRAMUNT

Autora: Lídia Ribalta Amigó

IES Ribera del Sió- Agramunt

L'objectiu d'aquest Treball de Recerca és treure de nou a la llum el Retaule del Roser de l'església de Santa Maria d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell, una de les joies barroques d'aquest temple per comprovar que, efectivament, alberga tot un món. El contingut del treball s'estructura en tres grans blocs. Primerament tracta l'època barroca en general tant a Europa com a la Península Ibèrica i a Catalunya. Seguidament hi ha el nucli del treball, el qual situa el Retaule del Roser en el seu entorn alhora que ofereix un estudi en profunditat. Finalment contrasta el retaule del Roser d'Agramunt amb el retaule del mateix nom de Ponts (Noguera) per tal d'extreure'n la conclusió de les hipòtesis que es formulen pel que fa a l'autoria. L'autora creu que aquestes dues obres han estat oblidades i, per tant, han passat desapercebudes. En l'apartat de Conclusions es fa referència a la relació entre el material emprat en els retaules i les condicions econòmiques del país, el rerafons didàctic de l'obra, la hipòtesi pel que fa a la seva autoria i la importància d'aquest patrimoni artístic i cultural com a fonament de les arrels històriques d'un territori.


LA TOPONÍMIA DE VALLBONA DE LES MONGES

Autor: Héctor Arazo Jové

IES Alfons Costafreda - Tàrrega

El treball gira entorn a la toponímia del poble de Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell. L'autor esmenta la actual crisi de la pagesia i denuncia certes estratègies geopolítiques que, en opinió seva, són la causa del futur ruïnós de la pagesia catalana (especialment algunes zones de secà, com les de la comarca de l'Urgell). Segons l'autor, la toponímia rural és un dels aspectes amenaçats de la cultura popular. L'objectiu de la recerca és recollir, a través dels noms de les finques, una valuosa informació per a la lingüística en general, segons l'autor. Els temes del treball són: definició d'Onomàstica i de toponímia; tipus de toponímia; descripció històrica del poble; llistat de les finques del terme de Vallbona de les Monges, amb indicació de la casa a què pertanyen; classificació dels topònims predials; toponímia major; i origen i significat d'alguns topònims del terme de Vallbona de les Monges.


LA TERRA ÉS LA TERRA

Autora: Montse Sanahuja Rubí

IES Alfons Costafreda - Tàrrega

L'objectiu del treball és donar a conèixer el Talladell, com a població, des de tots els nivells: històric, arquitectònic, cultural, econòmic i urbanístic. Es tracta d'un poble agregat al municipi de Tàrrega, a la comarca de l'Urgell. El treball té una clara intenció reivindicativa i d'homenatge al poble. Es compara la situació en que es trobava aquesta localitat fa uns anys respecte a la que es troba ara. El treball s'estructura en 5 apartats: presentació, estudi arquitectònic, estudi urbanístic, estudi social i cultural, i conclusió. En la presentació es fa un anàlisi de la geografia física (clima, vegetació, fauna) i la geografia humana (economia, demografia, història). L'estudi arquitectònic presenta els edificis actuals i els edificis desapareguts. L'estudi urbanístic es refereix al nou Pla d'Urbanització que contempla la construcció de 152 habitatges unifamiliars. L'estudi social i cultural inclou els grups i associacions que estan actualment en funcionament i els que ja han desaparegut, i finalment les Activitats i Festes. L'autora creu que aquest poble està vivint actualment un període de nova expansió, amb projectes de futur, gaudint de la recuperació d'activitats i festes, i dels serveis de l'Ajuntament de Tàrrega.


HISTÒRIA DE LA MÚSICA DE BELLPUIG, SEGLE XX

Autor: Albert de Viso Tavira

IES Lo Pla d'Urgell- Bellpuig

Els objectius del treball són: conèixer les agrupacions musicals més rellevants de Bellpuig a partir del segle XX fins a l'actualitat; estudiar la història d'aquestes agrupacions o entitats (corals i agrupacions instrumentals); conèixer la vida i l'obra del músic més important de Bellpuig i, segons l'autor, un dels més reconeguts a nivell nacional, Mossèn Jesús Capdevila; i finalment analitzar quina influència han tingut les agrupacions i entitats musicals analitzades amb l'actual situació de la música a Bellpuig. L'estructura del treball és la següent: Pròleg; Mossèn Jesús Capdevila; Història de les entitats musicals de Bellpuig; Agrupacions de música a Bellpuig; i Valoració final del treball. Les fonts d'informació del treball són majoritàriament orals.


ELS PICAPEDRERS DE LA VILA DE PREIXANA

Autor: Antoni Canela Mata

IES Lo Pla d'Urgell- Bellpuig

El treball sintetitza la manera de viure dels avantpassats del poble de Preixana, a la comarca de l'Urgell, que es dedicaven a l' ofici tradicional de picapedrers. El treball se centra en l'estudi del món dels picapedrers a principis del segle XX. L'estructura del treball és la següent: introducció; entrevista a un picapedrer; les eines dels picapedrers; les tres tècniques més utilitzades pels picapedrers; les set peces més demanades als picapedrers; la pedrera; i conclusions.


verema.jpg (5532 bytes)

EL MOMENT DE VEREMA

Autor: Josep Maria Guiu Segura

IES Alfons Costafreda - Tàrrega

El treball és força més que un aprofundiment sobre l’enologia i la viticultura aplicada a les nostres contrades, és una reflexió i una possibilitat de rendibilitzar encara més els conreus del terme de Verdú.

En conjunt, es un tractat complet sobre la verema a Verdú i consta de 2 volums.

El treball constata la gran quantitat d’estudis realitzats, i d’altra banda intenta aplicar-ne o anomenar-los per a difondre el seu coneixement per a futures aplicacions a la població de Verdú. Entre aquests estudis cal destacar: el sistema d’irrigació, l’avaluació del marge d’error en la mesura amb refractòmetre i densímetre, el preu de cost d’un litre de vi, anàlisi de sòls, estudi sobre els portaempelts i les seves característiques d’adaptació als sòls, etc.


olivera.jpg (4256 bytes)

ELS RESIDENTS DE L'OLIVERA

Autora: Maria Mercè Golobardes

IES Lo Pla d'Urgell - Bellpuig

Estudi descriptiu i d'investigació de la Cooperativa l’"Olivera". El treball gira entorn al tema central de la disminució psíquica, la integració laboral dels disminuïts i la Cooperativa l’"Olivera" de Vallbona de les Monges.


segarra.jpg (2252 bytes)

LA SEGARRA (1925-1927)

Una expressió tardana de Renaixença ruralista

Autora: Rosa Capdevila

IES Manuel de Pedrolo - Tàrrega

El tema principal és l’anàlisi temàtic i lingüístic de la revista "Segarra". Aquesta publicació, de caire nacionalista consta de 48 números i tingué dos anys de ininterrompuda publicació quinzenària, amb una difusió per tot Catalunya.

Es tracta d’un treball hermenèutic en que l’autora interpreta la ideologia que queda camuflada entre metàfores, composicions, figures literàries i retòriques en general, que apareixen al llarg de les pàgines de la revista.


L'ASSOCIACIÓ ALBA

Autora: Lourdes Farré

IES Alfons Costafreda - Tàrrega

Es tracta d’una recopilació d’informacions diverses extretes del llibre d’actes de l’Associació Alba, de la Revista "Nova Tàrrega" i de la pàgina web de la mateixa Associació. Inclou un organigrama de l’Associació.

El treball està estructurat al voltant de diferents temes:

Història dels inicis de l'Associació, la seva problemàtica, l'organització actual, els professionals que hi treballen, les patologies, bibliografia...


LA VALL DEL RIU CORB

Autora: Roser Riera

CC Sant Josep - Tàrrega

L’autor/a presenta un treball en què el el tema central és l’estudi de la vegetació del riu Corb, concretament de la zona que passa per Ciutadilla. Per facilitar l’estudi, l’autor/a ha dividit la zona en dos punts: un que es troba a la part Est del terme i l’altre a la part Oest. Després fa un estudi comparatiu d’aquests dos punts centrant-se en quines espècies vegetals creixen en un lloc i quines a l’altre, així com la composició de l’aigua en els dos punts assenyalats.

El treball incorpora gran quantitat d’elements visuals: mapes, plànols, fotografies, llistats, taules, gràfics, etc.També explica procediments pas per pas, especialment en el procès d’anàlisis d’aigües.


cant coral.jpg (9877 bytes)

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL CANT CORAL A VERDÚ

Autor: Marcel Badia

IES Alfons Costafreda - Tàrrega

El treball està realitzat per un/a cantaire de la coral actual de Verdú. Es un recull de material històric

S’inicia amb una Introducció en la que es posa de manifest que el cant i la música han estat l’activitat cultural més arrelada en aquesta vila. Enumera els músics que ha donat Verdú al llarg dels temps, especialment en els segles XVII i XVIII, i que han deixat un bon cabal de composicions.

També fa un recorregut per la tradició musical de la vila, enumerant les diferents corals i orquestres que hi han hagut a Verdú juntament amb els directors corresponents.


claravalls.jpg (7319 bytes)
CLARAVALLS: MEMÒRIA I PRESENT
 
Autor: Jordi Calderó

IES Manuel de Pedrolo - Tàrrega

Estudi cronològic de l’evolució del poble de Claravalls des de temps remots fins a l’actualitat. El treball reuneix tota la informació possible respecte al desenvolupament dels trets característics pròpis d’aquest poble.
S’analitza el Medi Administratiu (situació geogràfica) i el Medi Físic (relleu, clima, aigües, vegetació i fauna).

donestemps.jpg (5049 bytes)
LES DONES I EL TEMPS
 
Autora: Laia Macià

IES Manuel de Pedrolo - Tàrrega

La informació d’aquest treball s’ha extret a partir del testimoni de tres generacions de dones que habiten majoritàriament en l’àmbit de l’Urgell i La Segarra (Anglesola, Tàrrega, Bellpuig i Cervera), representades per l’experiència real de 6 dones:
El treball inclou 5 parts ben estructurades:
1.- La dona en el segle XX. Canvis sociològics i de rol (el segle XX, la lluita de les dones pels seus drets, la dona i la lluita pel vot. la dona catalana)
2.- El món personal (l’educació familiar, les dones de la guerra, les dones del canvi, les dones d’avui, l’enamorament i l’amor, la relació amb parella, la maternitat i la criança dels fills, l’auto imatge física i psíquica)
3.- El món del treball (la formació acadèmica, el treball domèstic, el treball formal. la desigualtat laboral)
4.- La vida social (la relació amb els homes, la relació amb les altres dones, l’activitat esportiva, l’activitat política, l’activitat religiosa)
5.- Conclusions i validació de la hipòtesi inicial

esglesia Agramunt.jpg (10470 bytes)
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D'AGRAMUNT

Autora: Mireia Pintó

IES Ribera del Sió - Agramunt

Anàlisi exhaustiu de l’esglèsia parroquial de Santa Maria d’Agramunt, edifici emblemàtic i característic d’aquesta ciutat.

És de destacar la gran quantitat d’elements visuals incorporats al text que ajuden al lector/a a situar exactament la informació que l’autora ens descriu. Així, hi trobem mapes que defineixen la situació geogràfica d’Agramunt i de l’arxiprestat de Ribera ed Sió; una taula indica l’evolució demogràfica d’Agramunt; un plànol descriu l’evolució urbanística de la ciutat; uns dibuixos mostren l’escut i les monedes antigues de la ciutat; uns fragments de pintures mostren la saga dels comtes catalans que van senyorejà Agramunt a partir de 1051 (data del primer document que en fa referència, fins a l’actualitat). Tanmateix, el treball recull moltes fotografies i dibuixos d’aspectes concrets de la façana i de l’interior del temple.

La informació que s’hi recull està dividida en dos blocs. La temàtica del primer bloc té un caràcter més ampli i general que la del segón bloc. El treball comença amb una Introducció, segueix el Marc Geogràfic, el Marc Històric i l’Art Romànic. En la segona part, el treball se centra íntegrament en l’edifici que configura l’esglèsia de Santa Maria d’Agramunt. Finalment es recullen les conclusions i s’adjunta un llistat bibliogràfic.


folc cardona.jpg (7674 bytes)

RAMON FOLC DE CARDONA I LA SEVA ÈPOCA

Autor: Eduard Puig

IES Lo Pla d'Urgell

Estudi de la figura de Ramon Folc  a partir de:

  1. Transcripció literal de 4 entrevistes realitzades a diferents historiadors locals
  2. Taules estadístiques i gràfics obtinguts a partir del buidat de 150 enquestes realitzades a persones de 17 localitats
  3. Biografia de Ramon Folc de Cardona-Anglesola i de Requesens (conjunt de 28 pàgines que constitueix el nucli del treball)
  4. Fotografies i mapes (per il·lustrar l’època en que visqué el baró Ramon de Cardona i els principals personatges amb qui es relacionà)
  5. Conclusió (valoració global de la rellevancia històrico-política de la figura del virrei Ramon Folc de Cardona-Anglesola i de les entrevistes realitzades als historiadors especialitzats)
  6. Bibliografia
XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA
EDU365. Servei a disposició de tot l'alumnat de Catalunya i les seves famílies
AGENDA
Consulta oberta a la Mediateca dels CRP

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació