Materials TIC de suport a l'atenció a la diversitat a l'ESO.
   
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Com fer una presentació Power Point

30 - Abril- 05

El Power Point és un programa del paquet Office destinat a fer presentacions d'informació. El PowerPoint és una eina fàcil d'aprendre i d'utilitzar i que té una gran acceptació entre els diferents usuaris.

Elements d'una presentació

El conjunt global d'una presentació es pot dividir en diverses parts:

 • Les diapositives: són el conjunt d'elements que constitueix la presentació. Es creen i es modifiquen individualment. Per exemple, en una presentació sobre el tema de la nutrició hi poden haver les diapositives Els nutrients i les seves funcions, Agrupació dels aliments, El valor nutritiu dels glúcids, etc.

 • L'esquema: és la guia que ens facilitarà l'organització i el desenvolupament del contingut d'una presentació. Pot ser el text de la xerrada, les notes recordatòries, la informació de suport... Mostra tots els textos dels temes, així com les diapositives.

 • Les notes: són elements d'una presentació que poden ajudar a l'orador a l'hora de confeccionar-ne la guia. Acostumen a ser notes aclaridores, ja que l'esquema és l'element que fem servir com a guia de la presentació. Són còpies de les diapositives que podem imprimir per donar als assistents en la projecció. Poden ser d'una pàgina o reduïdes.

A l'hora de confeccionar una presentació aquests elements s'han de tractar per separat.

Creació de la primera diapositiva

Així que entrem al programa, se'ns mostra una pantalla semblant a aquesta:
 

Creació de la primera diapositiva amb el títol

 1. Obriu l'opció Nuevo del menú Archivo.

 2. Escolliu l'opció Presentación en blanco dins del bloc General i trieu l'opció d'autodisseny Diapositiva de título.

 3. Feu clic en el primer quadre de text i escriviu el títol de la presentació

 4. Feu clic en el segon quadre de text i escriviu l'autor i el centre

Crear noves diapositives

 1. Per crear noves diapositives podeu

 • fer clic sobre la iconade la barra d'eines o bé

 • des del menú Insertar | Nueva diapositiva... o

 • prémer Ctrl + I.

 1. Trieu una nova diapositiva en disseny en blanc.

 2. Per escriure un text heu de:

 • inserir un quadrat de text amb el menú Insertar | Cuadro de texto, el cursor del ratolí es transforma en una creu i cal clicar el botó esquerre del ratolí per generar el quadre de text en el lloc adequat.

 • escriviu a dintre.

 • en el menú Formato | Fuente podeu modificar les característiques del text.

 1. Inseriu una imatge de la biblioteca de l'Office. Per fer-ho:

 • Obriu l'opció Imagen del menú Insertar i escolliu l'opció Imágenes prediseñadas.

 • Seleccioneu un dibuix i inseriu-lo.

 1. A les diapositives es poden inserir altres tipus d'imatges

 • Desde Archivo fotografies o dibuixos guardades a l'ordinador

 • Autoforma botons interactius, globus de còmic i formes geomètriques,

 • Organigrama permet representar una estructura jeràrquica

 • Wordart rètols artístics amb múltiples efectes gràfics

 1. Si seleccioneu un dibuix fent un clic us mostrarà uns controls que us permetran modificar la forma i la grandària. Modifiqueu les formes i les grandàries.

 2. El Power Point permet inserir objectes de diferents tipus com són vídeos i enllaços.

Ordenar, veure la presentació, desar i recuperar

 1. El menú Ver | Clasificador de diapositivas mostra totes les diapositives de la nostra presentació. Ara no podem escriure a les diapositives però les podem moure de lloc arrossegant-les amb el ratolí. També n'hi podem afegir.

 2. Per projectar la presentació

 • Seleccioneu Presentación | Ver presentación o cliqueu F5.

 • Per passar d'una diapositiva a l'altra feu clic amb el ratolí o utilitzeu els botons de desplaçament del teclat.

 1. Per desar una presentació obriu el menú Archivo | Guardar como i seleccioneu la carpeta i el nom que desitgeu.

 2. Sortiu del programa amb el menú Archivo | Salir.

 3. Entreu de nou al programa Microsoft Power Point i recupereu el vostre fitxer amb el menú  Archivo | Abrir. Comproveu que funciona correctament.


       
XTEC