Els sons del català

http://www.ub.edu/sonscatala/index.html

logo els sons del català

"Els sons del català" és una web interactiva, publicada  la Universitat de Barcelona, que permet a l'alumne escoltar i repassar els fonemes, i repetir-los tantes vegades com vulgui d'una manera molt gràfica. Per ca cada fonema disposem de supot de só, imatges i video

La web també permet fer comparatives entre tres sons diferents, per exemple, entre les consonants de "jutge", "dutxa" i "fluixa" i treballar la consciencia fonològica

'Els sons del català' té com a objectiu facilitar l'aprenentatge de la fonètica del català i pretén ser útil per als estudiants, el professorat, el professionals de l'assessorament lingüístic i logopedes 

La web mostra una Taula de Sons que conté els símbols fonètics corresponents als sons vocàlics i consonàntics del català, distribuïts en funció del mode i el lloc d’articulació.

Quan se situa el ratolí al damunt de cada so, es desplega una finestreta amb una descripció de les característiques articulatòries del so, així com de l’origen del símbol fonètic que el representa. Quan se situa el ratolí al damunt de cada tipus de mode i lloc d’articulació, es desplega una finestreta en la qual s’indica quins òrgans intervenen en la producció del so i de quina manera ho fan

taula de sons

informació d'un fonema

En fer clic en a cada símbol fonètic s’accedeix  a una pantalla que conté

a) un arxiu de vídeo on es mostra com s’articula el so en diferents contextos dins de la paraula;

b) un diagrama articulatori animat que representa el moviments dels òrgans articulatoris que intervenen en la producció del so;

c) un espectrograma i un oscil·lograma acompanyats d’un arxiu de so que corresponen a cadascuna de les paraules pronunciades pels parlants nadius.

video i animació d'un fonema