JClic de Logopedes

http://www.xtec.cat/~mfortun4/jclics/logopedia.htm

Margarita Fortuny i Balcells mfortun4@xtec.cat

Aquest JClic de Logopedes permet realitzar activitats d'enregistrament i reproducció de fonemes, aïllats o en paraules, atenent a criteris fonètics i de pràxies i activant la consciència fonològica. Creat amb el JClic de F. Busquets.

portada JClic Logopedes

Destinat a logopedes, MALL I MEE.

Paquet d'activitats per a treure partit de la gravadora de l'ordinador en el treball logopèdic de la parla. Requereix el treball conjunt.

Dir a una criatura amb dislàlies que repeteixi una paraula/so que no hem entès o no ha produït bé és lleig; però quan li hem de dir un grapat de vegades en una mateixa sessió és més dolent que bo. Aprofitem doncs el sentit estricte d’allò que està bé o malament que tenen els infants  perquè siguin ells mateixos els qui avaluïn la seva producció. Veurem que el seu esforç i rendiment és més eficient i eficaç i la tasca esdevé més relaxada.

Les gravadores convencionals ens fan perdre molt de temps en la cerca del moment concret, aquesta activitat ens permet repetir-lo instantàniament tants cops com ho necessitem.

S'han previst diferents tipus de paquet que cal escollir segons les vostres necessitats. Només el primer compta amb model visual i sonor de la paraula, la resta es fan per lectura i audició del model de l’adult.

Menu escollir treball

  1. Fonemes vocàlics: a partir de monosíl·labs es treballen aquests i els consonàntics integrats en el.
  2. Fonemes consonàntics.: un Paquet amb tots els fonemes consonàntics per a treballar-los en paraules concretes d’ús quotidià.
  3. Quadre Contrast de fonemes

  4. Contrast de fonemes. Tres Paquets amb parelles o trios de paraules amb el criteri de:
  5. Grups consonàntics Tots els grups consonàntics en posició inicial i intermèdia o final:
  6. Grups consonàntics

    Enregistrament de l'alumne/a (màxim 15'').   Comparació.

  7. Memorys de fonemes, a tall de joc