# XTEC Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

XTEC

RSS

Diversitat i NEE

logo Divresitat i Nee
Informació, materials i eines per a facilitar l'atenció personalitzada a l'alumnat amb NEE

Destacats

« anterior
següent»

Portades DNEE

Portades DNEE anteriors

Enllaços d'interès

Programari Educatiu i Ajudes Tècniques per les persones amb Discapacitat motriu i auditiva Jordi Lagares
Base de dades de recursos del Centro Estatal de Autonomia Personal y Ayudas Técnicas
Forum de Tecnologia educativa i atenció a la diversitat
Portal de l'Aragó sobre sistemes augmentais i alternatius de comunicació
Portal d'apliacions per a nens amb NEE
Ratolí de codi lliure control·lat amb la webcam. Funciona amb Linux i Windows