SATI EEE SATI EEE

Jornada de construcció de materials per alumnes amb necessitats educatives especials
Programes senzills d'estímul-resposta per a nens que tenen un nivell cognitiu molt baix
Lloc Montblanc

Desenvolupar activitats de llenguatge amb el Clic
Lloc Girona

Programes d'inici de lecto-escriptura que utilitzin els recursos informàtics però amb continguts de referència al Cicle Superior de Primària
Lloc Barcelona

Crear programes d'interacció amb la veu construint jocs amb el Klik&Play
Lloc Barcelona