Rodet

Rodet
Exercicis d'omplir superfícies d'una forma guiada i interactiva. Apartir d'un dibuix despintat cal pintar-lo segons una mostra

Bernat Orellana