SATI EEE SATI EEE

Preparació d'exercicis amb Power Point

Introducció

El Power Point és un programa per crear presentacions on hi podeu combinar imatges, dibuixos, textos i gràfics... Les presentacions les podeu mostrar com a diapositives a la pantalla de l'ordinador o bé, imprimir-les sobre paper o transparències.

El professorat pot utilitzar aquest programa per explicar els temes d'una manera clara i agradable que engresqui l’alumnat amb facilitat. Per a l’alumnat, el Power Point pot ser un mitjà per mostrar les seves creacions, en especial els dibuixos, que poden seqüenciar en forma de conte, historieta o narració.

El Power Point incorpora una eina anomenada Ploma que permet escriure o dibuixar a les diapositives durant la presentació.

Per als professionals que treballen amb alumnat amb NEE el Power Point pot ser una eina per preparar activitats que treballin l'atenció, l'observació i el llenguatge oral.

Preparació d’una narració

És molt fàcil preparar un Power Point que presenti una col·lecció de dibuixos a l'ordinador. En el CD-ROM Sinera 2000. Materials de formació, a la carpeta MATERIALS\M288\SESSIO4\PPOINT\PATUFET\ PATUFET trobareu el fitxer PATUFET.PPT que us pot servir d’exemple. Per veure-la activeu l'opció Ver | Presentación con diapositivas.

Per confeccionar una presentació engegueu el Power Point triant les opcions Presentación en blanco i Diapositiva en Blanco.

En aquest espai podeu inserir diferents objectes

 • Imatges des d’un arxiu o predissenyades de la biblioteca de l’Office
 • Quadrats de text on escriure
 • Sons i vídeos de fitxers WAV i AVI
 • Botons per facilitar la navegació

El més convenient és tenir totes les imatges i sons en una carpeta. En aquesta primera dispositiva cal:

 1. Preparar un títol amb el menú Insertar | Cuadro de texto, que heu de col·locar al lloc adequat de la diapositiva i escriure el text.
 2. Posar una imatge amb el menú Insertar | Imagen | Desde archivo, escolliu el fitxer i fer clic a Insertar.

Feta la primera diapositiva heu de preparar les altres amb el Menú Insertar | Nueva diapositiva, on escolliu el format en blanc fent doble clic.

D'aquesta manera anireu afegint diapositives noves fins a completar totes les escenes de la història.

Podeu desar la presentació amb el menú Archivo | Guardar i veure-la amb les opcions del menú Ver | Presentación con diapositivas o amb el menú Presentación | Ver presentación.

El menú Ver | Classificador de diapositives mostra totes les diapositives de la presentació i permet accions amb diapositives com arrossegar, tallar, enganxar ...

Per tornar al mòdul edició heu de fer un doble clic a la diapositiva.

Els objectes d’una diapositiva es poden programar perquè reaccionin i tinguin moviment.

 • L’animació es configura en el menú Presentación | Personalizar la animación. Entre d’altres atributs podeu seleccionar animació, so... i tenir una vista prèvia. En engegar les presentacions, els objectes apareixen segons l’animació programada.
 • Les reaccions es programen al menú Presentación | Configurar la acción. Podeu seleccionar Clic del mouse, caldrà fer clic a l’objecte, o Acción del mouse, que actuarà en passar per sobre. L’acció pot ser saltar a una diapositiva, enllaçar amb altres històries o documents, executar un programa, una macro, etc.

La major part de les opcions del menú són accessibles des de les icones i les barres d’eines. D’entre les més útils es pot assenyalar:

Mostra el classificador de diapositives

Activa la presentació

Obre la diapositiva seleccionada

Crea una nova diapositiva

Es pot aconseguir un efecte de construir o desmuntar objectes utilitzant imatges vectorials (WMF) com les Imatges predissenyades del Power Point o les Icones MIC i modificant successivament una mateixa imatge.

Els dibuixos vectorials estan formats per rectes i corbes agrupades en figures i polígons. A diferència dels dibuixos de mapa de bit, en ampliar-los o reduir-los les imatges no es deformen ni els punts desapareixen.

El procediment a seguir és:

 1. En una diapositiva inseriu una imatge vectorial. Per exemple, aneu al menú Insertar | Imagen | Imágenes Prediseñadas... i a la categoria Deportes y ocio, seleccioneu la imatge Dardos, finalment feu clic al botó Insertar.
 2. Seleccioneu el dibuix, feu clic a sobre amb el botó dret de ratolí, trieu l’opció Agrupar i feu clic a Desagrupar. Ha realitzat un primer desagrupament de les parts del dibuix.
 3. Activeu la visualització del Clasificador de diapositivas, cal anar al menú Ver | Clasificador de diapositivas. Copieu i enganxeu la diapositiva a continuació. Ara teniu dues diapositives iguals.
 4. Seleccioneu la segona diapositiva. Seleccioneu una part del dibuix desagrupat i elimineu-lo.
 5. Copiant la diapositiva i eliminant elements desagrupats del dibuix construirem una presentació on desapareix l’objecte.
  Ordenant les diapositives a l’inrevés l’objecte es construirà i tindreu una endevinalla visual.
  En podeu trobar un exemple al CD-ROM Sinera 2000. Materials de formació a la carpeta MATERIALS\M288\SESSIO4\PPOINT\DIANA.PPT

La Ploma

La Ploma és una forma de punter que permet dibuixar les diapositives en diferents colors sense que es modifiqui la presentació.

En una presentació, fent clic amb el segon botó del ratolí, es desplega un menú on podem triar entre d’altres opcions "el punter" o "la ploma".

En una presentació la ploma dibuixa com en qualsevol programa de dibuix. Els traços de la ploma es realitzen a la pantalla i no queden de forma permanent en la presentació.

En el mateix menú esmentat podeu trobar

 • Triar el color del traç Opciones del puntero | Color de la Pluma
 • Esborrar els traços de la ploma Pantalla | Borra pluma
 • Ocultar el dibuix de la pantalla Pantalla | Pantalla en negro
 • Anar a una diapositiva concreta Ir a | Desplazamiento por diapositivas

Utilitzant la ploma es poden resoldre a la pantalla fitxes amb exercicis de relacionar, marcar, encerclar. Com avantatges podem assenyalar:

 • l’autonomia de treball de l’alumnat
 • la motivació de fer activitats carregoses a l’ordinador
 • que les fitxes no es consumeixin, ja que es poden emprar les vegades que calgui

Podeu trobar més informació d’aquest programa en el curs D75 Creació i edició de recursos educatius o a la web a l’adreça http://www.xtec.net/cgi/tipus_curs?CURS=D75