SATI EEE SATI EEE

Diccionari de símbols SPC


Introducció

La distribució del Diccionari de símbols SPC en un CD-ROM té com a finalitat posar a l'abast de tot el sistema educatiu un conjunt d'eines que facilitin la comunicació de l'alumnat usuari del SAAC i simplifiquin la tasca dels professionals que l'atenen.
Però la utilitat d'aquestes icones no acaba enaquest col·lectiu. Ben aviat descobrirem noves aplicacions imaginatives que utilitzaran aquests materials de maneres i situacions no previstes. No cal preocupar-se per l'ortodòxia sinó valorar-ho positivament com un pas més cap a l'aproximació a la problemàtica de les persones amb discapacitat i a la normalització dels llenguatges alternatius.

Els símbols SPC són una col·lecció de dibuixos o pictogrames que formen un sistema de comunicació desenvolupat a partir de la dècada dels 80 per Mayer i Johnson.

Els sistemes de comunicació pictogràfica utilitzen imatges, en lloc de símbols orals, per expressar les necessitats i els estats de les persones que sovint no poden produir llenguatge oral de forma intel·ligible.

Les imatges s'acompanyen de la paraula escrita, per facilitar-ne la comprensió dels no usuaris, i de vegades d'un codi de color que indica la seva categoria gramatical.

Com en d'altres llenguatges, es pot produir comunicació simple o més elaborada, encara que difícilment s'aconseguirà la riquesa i matisació del llenguatge oral o escrit. A vegades, un dibuix pot expressar una demanda, com les paraules frase, o bé es poden combinar diferents pictogrames en estructures més complexes.

Els pictogrames es poden presentar en diferents suports i sistemes de selecció per facilitar-ne l'accés a l'usuari. Els plafons de comunicació són una de les formes més freqüents d'utilitzar els pictogrames. Es tracta d'una graella on se situa un pictograma a cada casella, agrupats de forma temàtica per facilitar-ne la seva localització. La selecció sovint es fa directament senyalant amb el dit o la mirada.

Es poden utilitzar programes informàtics per crear plafons de comunicació a la pantalla de l'ordinador que canviïn dinàmicament i que poden incorporar missatges orals.

Existeixen nombrosos sistemes de comunicació pictogràfica en el món, però a Catalunya, gràcies a la tasca realitzada per la Sra. Carme Basil i el Sr. Emili Soro, el sistema de Mayer i Johnson és el més conegut i utilitzat.

Aquest llenguatge és d'origen anglosaxó i utilitza vocabulari, categories gramaticals i estructures sintàctiques pròpies de l'idioma anglès. Tot i que incorpora un apartat específic amb "Spanish Symbols", sovint cal complementar-lo amb vocabulari i expressions pròpies del nostre entorn cultural.

L'SPC sovint s'ha utilitzat associat al programa Boardmaker, una utilitat pensada específicament per crear plafons de comunicació sobre paper. En el nostre cas hem optat per alliberar els pictogrames amb la finalitat d'utilitzar-los en diferents entorns i suports.

Contingut del CD-ROM

El CD-ROM recollirà més de 3000 icones SPC en una doble versió en color i blanc i negre.
Tot i que les icones expressen un vocabulari pensat en anglès, s'han traduït els noms dels fitxers al català per facilitar-ne la seva utilització. En aquesta tasca hem partit d'un treball previ realitzat pel Sr. Jordi Escoin i el seu equip del Pont del Dragó.
Els dibuixos són en fitxers WMF, que és un format vectorial que permet redimensionar les imatges sense pèrdua de qualitat i desagrupar-ne els components per tal de modificar-les. Aquest format és acceptat pel Word, el Power Point i la majoria el programes Windows.
Els dibuixos s'han integrat en paquets de llibreries d'imatges de l'Office i es poden incorporar automàticament com imatges predissenyades del Word i el Power Point.

En el CD-ROM també trobareu
 • unes plantilles de documents Word amb models de plafons spc2cm.dot, spc4cm.dot.
 • spc_beta.mdb una base de dades en Access amb tota la informació de les icones.
 • el programa Plaphoons pensat específicament per a crear plafons de comunicació i treballar com a comunicador.
Instal·lació

El programa SPC0.EXE instal·la els diferents programes del CD-ROM i afegeix els pictogrames dins de l'Office com "imatges predissenyades".

La instal·lació per defecte és la més ràpida i senzilla. L'instal·lador, sense preguntar res, crea dreceres als materials i programes del CD-ROM. D'aquesta manera, l'espai ocupat a l'ordinador és el mínim, però per contra, caldrà tenir el CD-ROM a la unitat lectora per utilitzar les imatges i els programes.

Fent clic a l'opció Instal·lació Personalitzada es podrà triar entre quatre opcions:

- Instal·lació en local: és la més completa i les imatges, que ocupen 60 Mb, es copiaran al disc dur de l'ordinador i no caldrà utilitzar el CD-ROM

- al Servidor de xarxa: les imatges es copiaran al Servidor per a després utilitzar-les en la resta de la xarxa.

- al Client de xarxa: les imatges hauran d'estar en un disc de la xarxa on el Word i el Power Point les buscaran.

- instal·lació mínima: utilitzant el CD-ROM que funciona com a instal·lació per defecte.

En aquest procés es creen unes dreceres per accedir als programes que si utilitzeu les opcions per defecte trobareu al menú Inici | Programes dins Aplicacions PIE i Fressa2000

Localització d'un símbol amb les eines Windows

El Diccionari SPC conté més de 3000 pictogrames i per aquest motiu no és una cosa trivial localitzar el dibuix desitjat. Aquesta tasca pot resultar més fàcil si sabem utilitzar les eines que incorpora el Windows 98 i posteriors.

El Windows 98 incorpora les eines de Buscar i la de Visualitzar en format web que poden ser de gran ajuda per trobar i visualitzar qualsevol dibuix de l'ordinador. La forma més fàcil d'accedir-hi és des de l'Explorador del Windows botó Inici | Programes | Explorador del Windows.

Eina Buscar


Buscar
és una utilitat que cerca fitxers a partir del seu nom o d'altres característiques. La trobareu en el menú Herramientas | Buscar | Fitxers o carpetes
 • Apareix un quadre de diàleg on es pot especificar el nom, la data i d'altres característiques del fitxer que cerqueu.
 • Seleccioneu la solapa Nom i ubicació
 • Feu clic a la casella Anomenat i escriviu POMA
 • Feu clic al botó Navegar i seleccioneu una carpeta, per exemple C:\ per a tot el disc dur o bé D:\SPC\COLOR per a les icones del CD-ROM.
 • Fent clic al botó Cercar-ho ara apareixerà una llista amb els fitxers i la seva ubicació.
 • Fent clic amb el botó esquerre o del ratolí podeu obrir els fitxers i copiar-los.
En la cerca cal tenir present que:
· els noms dels fitxers són en català i es corresponen a les paraules representades
· s'han eliminat els accents, dièresis i símbols gràfics
· els espais s'han substituït pel símbol "_" o guió baix
· tots els noms dels fitxers acaben en l'extensió ".WMF"
 • Podeu afinar la cerca amb l'ús dels símbols comodins
  * que representa un conjunt de lletres
  ? que representa una lletra

 • Així podeu utilitzar el comodí * al principi, mig o final
  ca* localitza els fitxers que comencen per ca, per exemple cafe.wmf, camp.wmf, capella.wmf, cargols_i_femelles.wmf ,cartera.wmf,...
  ca*sa localitza els fitxers que comencen per ca i acaben en sa, per exemple camisa.wmf, carabassa.wmf, casa.wmf...
  *ca* localitza els fitxers que el seu nom contingui les lletres ca, per exemple acabar_.wmf, barca.wmf, canya.wmf, picar_lullet.wmf...
  *ca.* localitza els fitxers que el seu nom acabi amb ca, per exemple boca.wmf, fregidora_electrica.wmf, futbol_america.wmf,..
En el cas de ?
ca??.* localitza els fitxers de qualsevol extensió que tingui quatre lletres i comenci per ca per exemple cafe.wmf, cama.wmf, casa.wmf, casc.wmf,..

??c* localitza els fitxers que la tercera lletra sigui una c, per exemple 2_culleradetes.wmf, accident.wmf, bicicleta.wmf, facil.wmf, foc.wmf,..

Un cop localitzat el fitxer el podeu copiar en el cercador i enganxar en el Word o altres aplicacions Windows.

Eina Ver com una pàgina Web

Ver com una pàgina Web és una forma de configurar la visualització de l'Explorador del Windows 98 que mostra una imatge reduïda dels fitxers gràfics seleccionats. La trobareu al menú Ver | Como una pàgina Web.

Quan seleccioneu un fitxer gràfic de format conegut a mà esquerra apareixerà una previsualització de la imatge.