SATI EEE SATI EEE

Creació d'un plafó de comunicació amb el Word i el diccionari d'icones SPC


Introducció

Els plafons de comunicació són una ajuda tècnica que s'utilitza en alguns sistemes de comunicació alternativa i augmentativa per a presentar pictogrames. Se situen davant els interlocutors que es comuniquen assenyalant els pictogrames amb la mà o la mirada.

El suport bàsic és un paper amb les imatges, impreses o enganxades, protegit dins bosses plastificades i organitzades en forma de quadern o llibre.
Si cal un format més gran s'utilitza en forma de mural enganxat sobre una superfície rígida, cartró, fusta..., que de vegades es plega en forma de tríptic.

El plafó és un instrument de comunicació eficaç, fàcil d'utilitzar i que es pot construir artesanalment amb tècniques elementals fotocopiant les icones, retallant-les i enganxant-les.

La seva construcció es pot agilitar utilitzant les eines informàtiques especialitzades com el Boardmaker o d'altres més assequibles, com en el cas del Word, i emprant procediments fàcils d'utilitzar.

Els plafons i el Word

Si utilitzem la terminologia del Word descriuríem un plafó de comunicació com un document amb taula de mides determinades que a cada casella té una paraula i una imatge.

Des d'un punt de vista formal són una tipologia de document que podem construir si coneixem els procediments per

 • crear taules de mides concretes
 • inserir textos i imatges dins de les taules
 • trobar les icones SPC en el CD-ROM o utilitzant les imatges predissenyades
Construir la taula

La grandària de les icones s'ajusta a les necessitats dels usuaris, encara que s'acostuma a treballar amb dues mides d'icones, unes de 2 cm i altres de 4 cm de costat.

Per aquest motiu hem de construir dues plantilles que s'ajustin a aquestes mides, segons els paràmetres del quadre següent.

Plantilla Mida icones Columnes Files Marge del paper
spc2cm.dot 2 x 2 cm 9 13 1,5cm
spc4cm.dot 4 x 4 cm 5 17 1cm

El CD-ROM Biblioteca d'Icones SPC instal·la aquestes plantilles, que podeu utilitzar fent clic al menú Archivo | Nuevo | Plafons | Plantilles SPC i triant el tipus que més us interessi.

Les taules de qualsevol mida també les podeu construir manualment seguint aquestes indicacions:

 • per a construir la taula
  menú Tabla | Insertar Tabla i especificar les files i columnes

 • per a fixar els marges de la pàgina
  menú Archivo | Configurar página | Márgenes i fixant uns marges d'un cm com a mínim
 • per a fixar la mida de les caselles
 • fer clic dins la taula

  menú Tabla | Seleccionar Tabla
  menú Tabla | Alto y ancho de las celdas
  Fila | Alto de la Fila Exacto en (2,4,... xx) cm
  Columna | Ancho de columnas .. (2,4,... xx) cm
  Columna | Espacio entre columnas 0 cm

  Inserir textos i imatges dins les taules

  A cada casella hi ha un text, sovint a la banda superior, una imatge, i opcionalment un color de fons per indicar la categoria gramatical de la paraula. Tota això es pot aconseguir amb les eines Word estàndard.

  • Per escriure el text

   Feu clic dins la casella, teclegeu la paraula. Cal prémer ¿ i centrar el text perquè el plafó quedi correctament confegit


  • Per al dibuix hi ha dues maneres

   1. Si heu instal·lat els CD-ROM podeu utilitzar-les amb el menú Insertar | Imagen | Imagen Prediseñada i seleccionar la imatge.
   Aquí podeu trobar les imatges
   seleccionant les categories o famílies i trobant el dibuix visualment
   utilitzant l'opció Buscar que troba els dibuixos a partir de paraules clau.
   El dibuix quedarà fora de la graella i heu d'anar al menú Formato
   Imagen | Posición | Flotar sobre el texto, desactivat fa que les imatges entrin dins de la casella.
   Posición | Tamaño xx cm redueix la mida de les imatges. Els dibuixos han de ser una mica més petits que la casella, ja que d'altra manera no es veuen en la seva totalitat.

   2. Si no heu instal·lat el CD-ROM, activeu el menú Insertar| Imagen |Des de archivo i seleccioneu la imatge que estarà al CD-ROM, segurament a D:\ COLOR. Aquí podeu utilitzar els comodins per a trobar les imatges

   Procureu que l'opció Flotar sobre el texto estigui desactivada, d'altra manera la imatge no entra dins la casella.
   Aquestes imatges les podeu modificar fent un doble clic o bé des del menú Edición | Objeto Imagen | Abrir o Modificar.

   Aquesta segona opció serveix per a qualsevol altre processador de text o programa de dibuixar.


   • Per posar un fons de color

   • El color identifica la categoria gramatical de la paraula segons un codi de color diferent per cada funció

    Categoria color
    Persona (noms i pronoms) groc
    Verbs verd
    Adjectius i altres descriptius blau
    Menjar, roba i altres complements taronja
    Miscel·lània Blanc
    Expressions de salutació, coretesia i altres interaccions socials vermell o rosa

El codi de color es pot utilitzar

- a la casella.

Heu de seleccionar la casella i el menú Formato |Borde Sombreado | Sombreado i un color

- al dibuix.

Seleccioneu el dibuix i Formato | Objeto o Imagen | Color y líneas | Relleno i trieu el color. Les parts sense color s'emplenaran del color seleccionat.

Les imatges predissenyades de l'Office

Entre la col·lecció d'utilitats gràfiques del paquet Office (el Word Art, el generador de Gràfiques, les autoformes o els organigrames) hi ha la Galeria de imágenes, una utilitat que té la funció de crear un registre d'imatges que es pot organitzar amb categories i descriptors.

Per cada fitxer gràfic registrat, la Galeria de imágenes guarda una previsualització en miniatura i una informació que és accessible a través del botó Propiedades.

En fer clic en aquest botó s'obre un quadre de diàleg que entre d'altres, hi ha:

 • Dades tècniques: tipus d'arxiu, mida, directori on es troba.

 • Paraules clau o descriptors que el programa utilitza per a trobar la imatge. Una imatge pot pertànyer a diferents categories i tenir múltiples descriptors.

 • Categories on està inclosa aquella imatge

Finalment, aquestes dades queden enregistrades en Paquets de galeries d'imatges que tenen extensió CAG.

La Galeria de imágenes utilitza aquestes informacions per ajudar a localitzar una imatge concreta. Entre altres estratègies podeu
 • seleccionar les categories o famílies. Només es mostren les imatges d'aquella categoria i des d'allà es pot fer un seguiment visual i localitzar un dibuix adequat

 • utilitzar l'opció Buscar, que permet buscar els dibuixos

a partir de paraules clau: podeu especificar una o diverses paraules i el programa busca les imatges que compleixen totes les condicions a partir del nom dels fitxers de la mateixa que l'explorador del Windows

a partir del tipus de fitxer gràfic

Heu de saber que tots els fitxers de la Biblioteca d'icones SPC
 • estan en categories que comencen per les lletres SPC_
 • porten les sigles SPC com a paraules clau
  fitxers de tipologia "Metarchivos de Windows"
El programa porta recursos per afegir noves imatges i modificar aquestes informacions. Podeu
 • afegir noves imatges fent clic al botó Importar imágenes
 • eliminar imatges assenyalant una imatge i prement la tecla suprimir
 • modificar la paraula clau i les categories de les imatges amb el botó Propiedades i canviar els paràmetres allà enregistrats.
 • crear o canviar de nom categories amb el botó Editar categorías.
Aquestes modificacions no es podran fer si no feu una instal·lació en local de les icones, ja que en el CD-ROM el fitxer CAG està protegit i no s'hi pot escriure.

Repetint aquest procediment podeu construir plafons de comunicació que seran documents del Word que podeu desar, imprimir o enviar per Internet.