SATI EEE SATI EEE

508 Kb Fer una visita virtual a l'escola


Introducció

Conèixer les instal·lacions de l'edifici escolar és un dels aprenentatges bàsics que ha de fer l'alumnat per a realitzar amb autonomia els desplaçaments quotidians dins el centre.

El pla d'acollida al centre hauria de facilitar, entre d'altres, aquest coneixement. Certament cal una primera aproximació vivenciada visitant les diferents dependències del centre, però també ens podem ajudar d'un material informàtic que faciliti fer una certa representació de l'espai i memoritzar els itineraris més habituals.

Per a l'alumnat amb necessitats educatives especials aquest és un aprenentatge que es perllonga en el temps i té nombroses implicacions de tipus motriu, perceptiu i de planificació i control de l'activitat.

La construcció d'un material informàtic sempre requereix un temps addicional, però en aquest cas el podem rendibilitzar per la interactivitat que s'aconsegueix i les vegades que l'utilitzarem.

L'edifici escolar és un equipament que es manté estable any rere any i un material d'aquestes característiques s'utilitzarà en nombroses ocasions: acolliment de l'alumnat nouvingut, presentació de l'escola als pares i a les visites, recurs educatiu en el moment de treballar la representació de l'espai i altres aspectes matemàtics...

Edificis i visites virtuals

Nombroses eines informàtiques es podrien utilitzar per a preparar aquest material.

Els arquitectes utilitzen sistemes de modelatge 3D per dissenyar edificis virtuals que es poden visitar pel seu interior.

Els experts en efectes especials combinen aquestes tècniques amb imatges reals i construeixen seqüències impossibles de filmar en el món real.

La nostra pretensió és més modesta i ens conformaren en crear una col·lecció d'imatges i diapositives que siguin interactives i ens permetin navegar entre elles.

Recursos tècnics accessibles

- l'infrograf seria el programa que ens oferiria major interactivitat i accessibilitat, però segurament seria el més complex d'utilitzar.
- les pàgines web resultarien menys interactives, però en podríem fer una difusió per Internet.

- el Clic també es podria utilitzar en aquesta aplicació, però el disseny resultaria molt complex.

De manera semblant es pot treballar amb el Tpwin o fins i tot el Word, però per la seva simplicitat proposem desenvolupar el projecte amb el Power Point.

La nostra proposta

Us proposem crear una presentació del centre amb el Power Point, a partir de fotografies reals digitalitzades, que serà navegable a través d'icones que representaran portes, escales i altres accessos.

Per facilitar aquesta feina hem creat una plantilla, amb icones i macros que simplifica la tasca i afegeix interactivitat.

Aquesta presentació es composa de

 • la portada . Pot contenir les dades generals del centre o l'activitat (nom del centre, fotografia de la façana, adreça...)

 • el mapa. Dóna una imatge global de tots els espais del centre. És accessible des de qualsevol pàgina mitjançant la icona lupa

  • En aquesta pàgina trobareu

   una fletxa que porta a l'entrada o vestíbul del centre. Serveix per iniciar la visita

   una icona torna a la darrera diapositiva visitada. Es pot utilitzar per tornar allà on érem abans de fer una consulta al mapa

 • els espais. Són diapositives amb imatges o dibuixos que representen una a una les diferents habitacions i passadissos del centre. Cada espai té unes fletxes que permeten anar a l'habitació del costat.

  En els espais és útil distingir entre

  • les habitacions espais que tenen una sola porta que serveix des de fora per a entrar i des de dins per a sortir

  • els passadissos o distribuïdors espais que tenen múltiples portes per anar a diferents habitacions. És possible que els passadissos quedin millor representats per dibuixos conceptuals que per imatges reals

  La navegació entre espais només es pot fer per les icones que realment constitueixen el mapa conceptual de l'edifici

  A més a més, a cada diapositiva podem utilitzar
  • la lupa, que tornarà al plànol del centre per a situar-nos
  • els daus, que ens portaran a una habitació a l'atzar que caldrà identificar i després retornar a classe.


Instal·lació i aspectes tècnics

Visita virtual és una aplicació pensada per a facilitar la construcció d'itineraris amb imatges. Tècnicament es tracta d'una plantilla del Power Point 97 que facilita la creació i navegació d'un mapa conceptual dels espais de l'escola a partir de fotografies reals.

En instal·lar l'aplicació es crea una drecera per engegar l'aplicació i es copia la plantilla amb tres diapositives que contenen icones i macros per automatitzar certs processos.

També se n'instal·la una de l'Aula de l'Hospital General de Manresa que pot servir d'exemple.

Caldrà tenir instal·lat l'Office 97 i es podran utilitzar tots els recursos disponibles com so, música, vídeo...

Els passos a seguir són:


- preparar els materials: fotografies, imatges, textos, veus, músiques...
- crear l'aplicació a partir de la plantilla i afegir una diapositiva per a cada espai
- confegir les diapositives inserint fotos, imatges, textos i veus
- situar les icones i enllaçar-les amb la diapositiva destí.
i

El procediment de treball

Preparar els materials

Primerament cal preparar les fotografies del centre, digitalitzar-les amb l'escàner i posar-les totes en un mateix directori.

És aconsellable que les fotografies de les habitacions es facin des de la porta, ja que aquest és un punt de vista familiar als diferents alumnes de l'escola.

El mapa és millor que sigui un dibuix de tipus tècnic, però també es pot fer una composició de fotografies.

Crear l'aplicació i les diapositives

En fer clic a la icona s'engega el Power Point i es crea un document nou amb tres diapositives. Es mostra un quadre de diàleg on cal marcar Habilitar Macros per a mantenir operatives les funcions especials (lupa i daus).

Activeu el menú Ver | Clasificador de diapositives per a tenir una imatge global de la nova presentació que tindrà amb tres diapositives ja dissenyades que actuen de model i es poden copiar i enganxar.

Primer es crearan totes les diapositives de la presentació, una per a cada espai, i en una segona fase, mitjançant les fletxes, s'establiran els enllaços entre els diferents espais.

la primera diapositiva és la portada que es pot confegir lliurament de la forma que sembli millor.

la segona diapositiva és la del mapa, on caldrà inserir una imatge amb el plànol de l'escola.

la tercera diapositiva correspon a les habitacions. La copiarem tantes vegades com habitacions i passadissos tingui l'edifici.

Si voleu que totes les diapositives tinguin uns elements comuns, per exemple icones dels daus o la lupa, les posarem a la tercera diapositiva abans de fer-ne la còpia.

Per confegir aquesta diapositiva heu de:

 • Seleccionar la diapositiva amb un doble clic o el menú Ver | Diapositiva.
 • Arrossegar les icones dels daus i la lupa dins l'espai visible de la diapositiva.
 • Afegir altres elements comuns com la capçalera, peu de pàgina, fons...

Per copiar una diapositiva s'ha de:
 • Activar el menú Ver | Clasificador de diapositives
 • Seleccionar la diapositiva amb un clic
 • Activar el menú Edición | Copiar
 • Fer clic després de l'última diapositiva i enganxar-la amb el menú Edición | PegarConfegir les diapositives
A cada diapositiva cal inserir a fotografia o dibuix i altres elements que ens semblin significatius, com un títol, un missatge oral o un pictograma per ajudar a la seva identificació.

El procediment a seguir és:

 • Activar el menú Ver | Clasificador de diapositives
 • Seleccionar la diapositiva amb un doble clic o el menú Ver | Diapositiva.
 • Inserir la imatge activant el menú Insertar | Imagen | desde Archivo i navegar fins a trobar el dibuix o la foto.
 • Situar la fotografia al seu lloc fent clic i arrossegant-la
 • Ajustar la mida a l'espai disponible a la diapositiva, ja sigui estirant-la o activant el menú Formato | Imagen i modificar els paràmetres de Tamaño
 • Enviar la imatge al darrere per a fer visible les altres icones fent clic amb el botó dret i seleccionar Ordenar | Enviar al fondo.

No importa l'ordre com es creen els espais, ja que l'ordre de navegació quedarà establert pels enllaços de les icones.

Situar les icones i enllaçar les diapositives

Un cop creades totes les diapositives cal situar les icones i els enllaços que permeten passar d'un espai a l'altre.
Per situar les fletxes el procediment a seguir és:

 • Seleccionar la diapositiva que representi un espai
 • Assenyalar una icona fletxa que apunti en la direcció desitjada i copiar-la mitjançant el menú Edición | Copiar
 • Enganxar-la sobre la diapositiva mitjançant el menú Edición | Pegar
 • Fer clic i arrossegar-la fins a situar sobre el seu lloc correcte una porta, una escala, etc.

A continuació cal configurar l'acció que es produirà en fer clic en aquesta fletxa. La manera de fer-ho és:

 • Seleccionar la icona
 • En el menú Presentación activar Configuració de la acción... i fer clic a No al missatge de "Se recomienda guardar este documento ..."
 • Cal triar Hipervínculo | Diapositiva, seleccionar la diapositiva on es vol anar i fer clic a Aceptar.

Aquest procediment s'ha de fer per a cada una de les portes de l'habitació i per a cada una de les habitacions de la visita virtual.

Una diapositiva sense fletxes serà un cul de sac que no permetrà enllaçar amb cap altre.

Visualització i detecció d'errors

En finalitzar cal visualitzar la història i comprovar que totes les icones enllacen correctament.

Per engegar la història

ens situarem a la primera diapositiva amb el menú Ver | Classificador de diapositivas i seleccionant la primera iniciarem la visita virtual al centre amb el menú Ver | Presentación con diapostivas

En cas de detectar un error, prement la tecla ESC sortireu de la presentació i tornareu a mode Edició i podreu rectificar.

Com guardar la presentació

Aquesta presentació és un fitxer que podeu desar, copiar i executar en altres ordinadors. Les imatges, sons i altres elements de la presentació queden integrats dins el fitxer de la presentació.

El fitxer es pot guardar en dues modalitats:

 • Presentación (*.PPT) fitxer en format obert que cal carregar i executar manualment
 • Presentación con diapositivas de PowerPoint (*.PPS) format protegit que es pot executar automàticament des d'una drecera.

Per desar el fitxer heu de

 • activar el menú Archivo | Guardar Como
 • seleccionar la carpeta a Guardar en
 • escriure el nom del fitxer a Nombre de archivo
 • seleccionar la modalitat a Guardar como tipo
 • si heu utilitzat fonts de lletres especials activeu True Type incrustadas

finalment feu clic al botó Guardar

La presentació es pot imprimir en paper, transformant-se en un llibret. Podeu imprimir una o diverses diapositives per pàgina, el que encara perllonga més la utilitat d'aquest material.

La forma de fer-ho és

 • activar el menú Archivo | Imprimir
 • a més dels paràmetres habituals al capdavall del quadre de diàleg trobareu un desplegable amb l'etiqueta Imprimir, on podreu escollir Diapositivas, Documentos ( 2 diapo. por pàgina), Documentos ( 3 diapo. por pàgina), Documentos ( 6 diapo. por pàgina)...
 • Altres opcions d'impressió a considerar són
  Ajustar al tamaño del papel
  Enmarcar diapositivas
  Blanco i negro puros

Aspectes metodològics de la utilització

Per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, el coneixement de les instal·lacions escolars parteix d'una visita i deambulació i en una segona fase es pot passar a la representació i elaboració simbòlica.

Una possible utilització de la Visita Virtual de l'escola podria consistir en:

 • fer una presentació comentada dels espais representats. D'aquesta manera els nois i noies s'habituen a conèixer els espais representats i a identificar-los en les fotografies
 • seguir itineraris habituals dels alumnes, ja sigui com una presentació del professor o en forma autònoma. Per exemple, de l'entrada de l'escola a l'aula o bé de l'aula al pati. Aquest exercici permet que els alumnes memoritzin seqüències i punts de referència.
 • plantejar un itinerari i que els alumnes l'hagin de resoldre sols, per exemple, fer un encàrrec o seguir un itinerari no habitual, com anar del lavabo al pati, etc.
 • la icona daus permet treballar en forma de joc, ja que porten a l'atzar a qualsevol dels espais representats del centre. Els alumnes han d'identificar l'habitació i cercar el camí de tornada a la seva classe.
Cal tenir present que cada persona requereix el seu mapa en funció dels itineraris i rutines que realitza. A partir d'un mapa complet es pot realitzar un mapa individualment adaptat suprimint espais i simplificant relacions.