INDEX Access Pack for Windows Josep Lluís Tejeda

Què són les utilitats de l'Access Pack for Windows?
És un conjunt d'utilitats que permeten l'ús del programari Windows a persones amb discapacitats motrius que els impedeixen fer ús del ratolí o bé assolir un control eficient del teclat per a l'escriptura. Aquestes utilitats han estat implementades en el nou entorn Windows 95. La versió que aquí es presenta és la que correspon a l'entorn Windows 3.1.

Quines utilitats incorpora?
El Pack incorpora quatre utilitats principals i una de molt especialitzada. Cal esmentar que cal llegir el manual de les utilitats, doncs la seva configuració, tot i ser senzilla, requereix una certa pràctica i mètode a l'hora de realitzar-la.
Utilitat StickyKeys
Permet que l'usuari pugui accedir a les funcions de Windows que s'obtenen prement dues tecles a l'hora. Normalment una d'aquestes tecles és CTRL, ALT o SHIFT (majúscules). Aquesta utilitat fa que, en ésser activada, l'usuari pugui prémer una d'aquestes tecles i l'ordinador la retingui com a premuda fins a prémer la tecla següent. Combinacions com ALT+F4 (sortir del Windows), CTRL+C (copiar a la carpeta), són així possibles. MouseKeys
L'usuari pot desplaçar el punter del ratolí i executar les accions de clicar, doble-clic, clicar i arrossegar, amb les tecles del teclat numèric en teclats extesos de 101 o 102 tecles. És la utilitat més orientada al treball en l'entorn Windows, que fa un ús intens i necessari del punter del ratolí. ToggleKeys
Els teclats tenen uns indicadors lluminosos que indiquen l'estat de tres tecles que actuen com a commutadors: el BloqNum, el BloqMaj i el BloqDespl. En activar aquesta utilitat, quan l'usuari prem una d'aquestes tecles s'emet un so agut o greu, segons s'activi o desactivi la funció corresponent. Keyboard response
Aquesta utilitat controla la resposta del teclat, especialment per a usuaris amb un control deficient de la precisió i la sensibilitat al tacte. Es poden controlar el temps d'espera per a acceptar una tecla com a premuda, l'espera fins a la repetició de tecles i la taxa de repetició.
També permet de controlar el teclat en casos de premuda insistent de tecles. SerialKeys
Aquesta utilitat permet a l'usuari el control del teclat a través de dispositius especials de comunicacions connectats al port sèrie de l'ordinador. És una utilitat que ha de ser programada amb cura, doncs, altrament, el seu ús pot bloquejar el funcionament de l'ordinador.

Què fa l'instal·lador?L'instal·lador de les utilitats executa una sèrie d'accions encadenades que cal conèixer.
En primer lloc crea el directori C:\EDUESPE i hi copia el conjunt de les utilitats i els manuals corresponents.
En segon lloc investiga quins són els controladors de teclat i ratolí que usa Windows i n'informa a l'usuari. Si l'usuari comprova que els controladors coincideixen amb la llista de controladors acceptats per les utilitats, aleshores realitza els passos següents. Altrament es suggereix la cancel·lació del procés i referir-se al manual de les utilitats per a una instal·lació manual.
En cas que l'usuari decideixi continuar el procés, l'instal·lador copia algunes de les utilitats al directori C:\WINDOWS, i modifica els fitxers WIN.INI i SYSTEM.INI, de forma que els nous controladors de teclat i ratolí siguin els de les utilitats i que cada vegada que engeguem Windows es carregui el programa de configuració.
Finalment es crea el grup de programes Access Pack for Windows, i s'hi situen quatre icones
que permeten accedir a la configuració de les utilitats, el manual, l'ajuda o bé desinstal·lar-les.

Advertiments
De la pràctica observada en alguns centres cal fer una sèrie de recomanacions.
Dediqueu un temps a l'anàlisi i prova de les utilitats abans de fer-les servir amb els vostres alumnes. Considereu també obligada la lectura del manual o de l'ajuda (en anglès).
Activeu i proveu les utilitats una a una, desactivant l'anterior en cada cas, a través dels menús del programa de configuració. No s'aconsella l'ús de la utilitat SerialKeys a usuaris no experimentats.
Avalueu amb cura i experimenteu les possibilitats de cada utilitat abans d'implementar-la de forma generalitzada.


Josep Lluís Tejeda