SATI EEE

 Infograf i l'esquema corporal

ENRERA

Joaquim Fonoll i Salvador
---

Introducció

Esquema corporal és una colecció de pàgines, preparades amb el programa Infograf, pensades per a alumnes no lectors o que tot just comencen.

Infograf

Infograf és un sistema d'accés gràfic a la documentació, amb prestacions multimèdia, que segueix el model dels llibres d'imatges. Cada pàgina de la història és una imatge sensible amb zones calentes que, en ser clicades, ens retornen la informació emmagatzemada en el sistema.

Amb aquestes informacions, el programa permet tres tipus d'activitats:

  • Explorar la pàgina: clicant els objectes, aquests ens mostren les informacions
  • Triar: donat un objecte de la pantalla, cal triar entre tres informacions la que es correspon a l'objecte senyalat
  • Identificar a partir d'una informació: cal identificar a quin objecte de la pantalla pertany

Edició Imatge d'Infograf 22 Kb

Un sistema d'icones permet navegar per la història i seleccionar les informacions que resultin més interessants.

El sistema és obert i porta un editor que permet modificar les pàgines de la història i crear-ne de noves.

Instal·lació

Previ a instal·lar la història cal tenir ja instal·lat el programa Infrograf. El disquet de l'Esquema corporal permet instal·lar, de manera opcional, l'Infrograf v. 1.03, una versió millorada respecte a la publicada en el SINERA 97.

L'instal·lador, per defecte, copiarà les pàgines de la història i els arxius auxiliars al directori \COS_HUMA dins INFOGRAF i crearà una icona dins el grup Aplicacions PIE

Podem activar la història de dues maneres:

  • fent un doble Clic sobre la icona instal·lada
  • engegant l'Infograf, triant la col·lecció COS_HUMA.INI dins el directori \COS_HUMA i recuperant el fitxer ESQ_CORP.HTS

El contingut

Esquema corporal treballa les parts del cos des d'un punt de vista bàsicament gràfic. La història consta de cinc pàgines:
Cap, cos i extremitats
Edició (Imatge 18 Kb)
Sobre el dibuix d'un nadó s'ha situat el cap, el cos, els braços i les cames.
Cada un d'aquests elements té associades tres informacions: el nom escrit, un dibuix de detall i el dibuix d'una peça de roba
La cara
Edició(Imatge 17 Kb)
El vocabulari treballat aquí és: cabells, ull, nas, orella i boca.
Cada paraula porta associades tres informacions: el nom escrit, un dibuix de detall, un objecte o complement i una acció.
Així la boca porta com objecte una cullera i com acció el menjar.
Silueta de la cara
Edició (Imatge 10 Kb)
Aquí el vocabulari i les informacions són les mateixes que en la pàgina anterior però cal situar-les en un dibuix que és la silueta de la cara.
Davant
Edició (Imatge 13 Kb)
En aquesta pàgina es treballa el vocabulari següent: cabells, cara, coll, pit, panxa, penis, vulva, cama, genoll, peu, braç, canell, mà.
Cada paraula està associada al seu nom escrit, a un dibuix de detall i a una peça de roba o complement.
Darrera
Edició (Imatge 13 Kb)
El vocabulari d'aquesta pàgina és: cabell, coll, espatlla, esquena, cul, cama, peu, braç, colze, mà
Cada paraula està associada al seu nom escrit, a un dibuix de detall i a una peça de roba o complement.
---
infgcosh.exe 561 Kb