SATI EEE SATI EEE

239 kb Adaptacions Tpwin II

Introducció

Aquestes noves aplicacions són d'autors diversos i recullen tant adaptacions de materials ja distribuïts com desenvolupament de mestres o estudiants en pràctiques. En el seu conjunt presenten un mostrari de les possibilitats i limitacions del programa Tpwin.

Tria

Autor: Joaquim Fonoll, sobre materials de Pere Bascach i el CEE Font de l'Abella

L'aplicació Triar presenta tres botons centrats en la pantalla de l’ordinador que en activar-los mostren un dibuix. Es tracta d'un exercici causa-efecte que utilitza exclusivament el programa Tpwin. La seva finalitat és exercitar-se, de manera senzilla, en el control del ratolí. Quan l’aplicació s’utilitza en l’opció d'Escaneig automàtic es treballa l'anticipació i el control de la inhibició. L’aplicació es compon d'un conjunt de quatre plafons dimensionats a pantalla completa que es criden entre si. El primer plafó conté uns botons que carreguen els altres plafons amb els dibuixos. La dificultat del primer plafó està en situar només tres botons al centre de la pantalla. Per fer-los s'ha subdividit l’àrea inicial en 5 files i 5 columnes i a continuació s’han eliminat les caselles que sobraven.


La resta de plafons tenen un únic botó i com a caràtula s’utilitza el dibuix del conte. Per fer-ho s’ha activat el menú Veure l’opció Dades generals, seleccionant el nom del fitxer a visualitzar com a caràtula. Les àrees de tots els plafons porten l'ordre de carregar un nou plafó que fa enllaçar-los uns amb d'altres. L'aplicació es pot enriquir afegint so i música.

Taula

Autors: Ramon Raventós i Joaquim Fonoll


L'aplicació Taula afegeix una tira d'icones amb plats i coberts a la part inferior del programa Paintbrush i permet simular l’activitat de parar taula. Es tracta d'un exercici de seriació on cal triar els elements adequats per parar la taula i situar-los en un dibuix. La forma de treballar és clicar sobre els plats i coberts del plafó, que s’enganxen al dibuix, i seguidament clicar-los en el Paintbrush per arrossegar-los fins a situar-los al seu lloc.


Tècnicament es tracta d'un sol plafó on cada casella inclou l'ordre d’enganxar un dibuix. En tractar-se del Paintbrush cal afegir les tecles ^V per assegurar-se que ho farà correctament. L'única particularitat d’aquesta aplicació és que en engegar carrega un fitxer gràfic TAULA.PCX que és estret i llarg i permet allargar l’activitat posant més plats a taula.


Sensacions

Autores Susanna Corman Sanchís, Maria Angeles Dengra Oliva i la seva professora Sandra Millet.Sensacions és un senzill plafó de comunicació construït amb les icones de l'SPC. L’aplicació afegeix una tira d'icones a la banda dreta del Write amb la finalitat de convertir-lo en un comunicador. Es pot utilitzar en mode escaneig, en clicar qualsevol àrea s'estampa el dibuix de la icona que porta un text incorporat. L'aspecte tècnic a destacar és el disseny de la caràtula. Aquesta es construeix automàticament en tenir declarats els dibuixos que s'enganxen a cada àrea com a icones de la mateixa àrea.


Blocs

Autors: Ramon Raventós i Joaquim Fonoll.

L'aplicació consta de quatre plafons que representen les peces d'una arquitectura de fusta clàssica en quatre colors diferents. Prement les peces s’estampen en el programa Paintbrush tot dibuixant construccions. Per la forma de les peces les construccions s'han de fer a partir de la base i d'esquerra a dreta.


Es una aplicació molt oberta i les activitats depenen en gran mesura de les propostes dels professors. Es poden realitzar construccions lliures, dictats d'ordres, còpia de models, sèries… L’aplicació consta de quatre plafons, on cada casella enganxa un dibuix. L'aspecte tècnic a destacar són els botons de canvi de color. Aquest botons, situats per un igual en tots els plafons, executen l'ordre de carregar el plafó corresponent. Cada plafó té el color propi desactivat. En aquesta aplicació no es poden construir les caràtules automàticament. El Tpwin no respecta la mida dels dibuixos, redimensiona segons la mida de les caselles. Amb la construcció automàtica no s'apreciarien les diferents mides de les peces. No obstant això, construïda una caràtula es pot simplificar la feina simplement repintant les peces de les altres tres amb els colors adequats.


La granja

Autors: Beatriz Bosc Capdevila, Cristina Bragular Baur i la seva professora Sandra Millet.

Es tracta d’una senzilla aplicació d'escriure que ajuda a expressar les experiències i sensacions d’un tema. L'aplicació consta d'un sol plafó amb paraules relacionades amb la granja. En engegar-se es posa en marxa el Write. Seleccionant les caselles s'escriuen les paraules en el text. Quan s’utilitza amb l’opció Escaneig automàtic es facilita el procés d’escriptura a persones amb poc accés al teclat, però es perd la possibilitat d’utilitzar les opcions del Write que no estan programades
Quan s’utilitza amb l’opció Cursor del ratolí es poden utilitzar totes les opcions dels menús i escriure directament amb el teclat.


Menjars

Autors: professors de CEE el Pi de Terrassa

L'aplicació consta d'un únic plafó que escriu missatges amb el Write. Es tracta d'un plafó de comunicació amb aliments que permet escriure una llistat de menjars, ja sigui per construir el menú del dia o bé explicar el que s'ha menjat. Cada casella conté unes paraules que s’escriuen al processador de text i un dibuix que s’enganxa. L’aplicació es pot millorar afegint-hi veu.


Llistes

Autors: professors de CEE el Pi de Terrassa

Es tracta d’un conjunt d’aplicacions que pretenen facilitar la confecció de llistes d’alumnes de la classe. Cada aplicació consta d’un únic plafó que escriu els noms de les persones en un processador de text. Els plafons tenen la mateixa configuració i difereixen en la caràtula que utilitza fotografies o el llenguatge textual en funció de l’usuari.