SATI EEE SATI EEE

883 Kb Adaptacions Tpwin


Introducció

Tpwin és un generador de teclats virtuals en pantalla que es poden activar directament, amb el ratolí o la pantalla tàctil, o a través d'un sistema d'escaneig.

El programa funciona creant una botonera a la pantalla que envia ordres a un programa principal. Aquest tipus de productes tenen una doble utilitat:

 • millorar els sistemes d'accés a l'ordinador per a les persones discapacitades
 • simplificar la interacció amb els programes automatitzant alguns processos i portant al primer pla algunes de les opcions.


Tpwin és un programa encara en evolució, on noves versions milloren i corregeixen els errors de versions anteriors.

Tpwin és una aplicació de 16 bits que pateix d'importants limitacions quan funciona en entorns de 32 bits. El programa s'engega correctament en tots els entorns Windows, ja sigui el Windows 95, Windows 98 o Windows NT però només dialoga amb aplicacions de 16 bits. Per aquesta raó les adaptacions utilitzen el Write, el Paintbrush o l'Ami Pro en les versions del Windows 3.x en lloc de les versions més actualitzades.

Durant el darrer curs alguns professionals hi han estat treballant i fruit d'aquest interès són els materials que avui es distribueixen. S'ha d'agrair especialment l'esforç del Sr. Jordi Escoin i dels seus alumnes de la Universitat de Vic, que han generat nombroses aplicacions.

Cara

És una adaptació pensada per dibuixar cares. Les seves autores, l'Agnès Marí i la Sílvia Batllori, estudiants de magisteri de la Universitat de Vic, van preparar aquests materials dins una unitat de programació per treballar el còmic amb alumnes que tinguin problemes motrius.

L'adaptació funciona amb el Paintbrush, que a l'engegar-se carrega la imatge d'una cara en blanc. A la caràtula hi ha els diferents elements de la cara: boca, celles i ulls, en variades situacions expressives.

L'activitat consisteix en dibuixar una cara enganxant els diferents elements.

El dibuix es pot pintar, imprimir i desar utilitzant les opcions de menú del Paintbrush.Descripcions

Descripcions són dues activitats d'escriure, desenvolupades també per alumnes de magisteri de la universitat de Vic, l'Anna Julià, la Roser Carreras, la Sílvia Batllori i l'Agnès Marí.

A l'engegar-se l'adaptació s'obre el programa Write amb un text que cal completar amb les paraules/dibuixos a la caràtula. Els alumnes, amb el ratolí, han d' assenyalar el buits del text, representats per parèntesis (), clicar els dibuixos de la caràtula i d'aquesta manera completar el text.

Les opcions del programa Write estan operatives i activant-les podem imprimir, desar o modificar el text.

No és difícil modificar el contingut del vocabulari de l'exercici, com diuen les seves autores en el propi text, l'objectiu és adquirir destresa en la precisió lèxica.Aplicacions llegir

Són un conjunt d'activitats de lectura desenvolupades per la Tauleta sensible i adaptades al Tpwin pel Sr. Manuel Casteleiro (jcastele@pie.xtec.es), un company mestre d'educació especial del CEIP La Floresta de Sant Cugat.

Aquesta versió segueix la mateixa pauta que les aplicacions tauleta però el seu autor ha introduït algunes millores, com són:

 • la possibilitat d'utilitzar text en majúscula, minúscula i manuscrita (cal tenir instal·lada la lletra memima)
 • la possibilitat de canviar d'activitat des del mateix plafó sense haver de sortir de l'aplicació.


Aquesta adaptació proposa tres activitats:

 • Paraules, on es treballa a nivell de paraula
 • Endevina, on el text són endevinalles
 • Qui sóc?, un joc de lectura on cada objecte ens ofereix una pista


L'adaptació funciona raonablement bé amb el mètode d'escaneig automàtic i es poden canviar els continguts dels exercicis modificant el fitxers .TXT sempre que se'n respecti la seva estructura.Plafons

És una adaptació per a la comunicació alternativa utilitzant els símbols SPC que van desenvolupar alumnes de psicopedagogia de la universitat de Vic.

L'adaptació es compon d'un conjunt de plafons, enllaçats entre si, que escriuen missatges en un processador de text. Si establíssim la relació adequada amb programa de síntesi de veu el sistema podria emetre missatges parlats.

El sistema està pensat per accedir-hi mitjançant l'escaneig automàtic. En tots els nivells d'exploració hi ha una icona que permet tornar al nivell superior.

En engegar l'adaptació a la part superior de la pantalla apareix una plafó i a l'inferior una finestra per escriure. Tots els plafons tenen una estructura semblant:

 • Als laterals hi ha un grup d'icones, iguals en tots els plafons, que permeten en tot moment accedir als altres plafons
 • Al centre hi ha el grup de vocabulari propi de cada plafó.


El sistema es compon de vuit plafons:

 • Verbs: setze accions expressades en infinitiu
 • Menjar: aliments i begudes
 • Objectes: instruments de la classe, vehicles i d'altres
 • Llocs i mobles: espais i objectes de la casa i de l'escola
 • Ordinador: recursos per utilitzar el programa
 • Persones: membres de la família, professionals i altres persones properes
 • Temps: situació temporal i temps atmosfèric
 • Sensacions i atributs: autopercepcions i estats d'ànim
 • Parts del cos: parts externes del cos