SATI EEE SATI EEE

131 kb Globus un visualitzador de la veu

Introducció

Hi ha programes d'ordinador que poden fer una representació gràfica de la veu a la pantalla a partir d'un so o un senyal acústic amb el micròfon. Els alumnes sords, amb aquests programes, poden percebre visualment les seves produccions vocals i exercitar-se per ajustar la seva veu als patrons estàndards.

Globus és un dels productes més simples en aquesta categoria i només analitza la intensitat de la veu. Quan es parla davant el micròfon, Globus dibuixa cercles, gràfiques... en funció que el so sigui més fort o més fluix.

Globus pot ser útil per estimular la parla en nens especialment inhibits o sords. Segurament, mestres, logopedes i altres professionals especialitzats trobaran aplicacions no recollides en aquesta documentació.

El funcionament de Globus requereix una targeta de so, compatible SoundBlaster, i un micròfon. El programa respon als valors del so captat internament per l'ordinador que no depenen exclusivament de la veu de l'usuari si no que també poden variar segons la proximitat del micròfon a la boca, i la regulació del control de volum del propi ordinador.

El programa proposa quatre exercicis:

  • Globus, per percebre la intensitat
  • Evolució, que mostra l'evolució de la intensitat del so en funció del temps
  • Corre, que obliga a ajustar la veu a uns paràmetres predeterminats
  • Cursa, joc que requereix una producció sonora estable.


Els exercicis s'activen a través de les opcions del menú i s'aturen amb el menú Parar.

Globus

Globus és el primer dels exercicis i potser el més senzill. L'usuari ha de parlar davant del micròfon i el programa dibuixa cercles més o menys grans i de colors canviants en funció de la intensitat del so.

D'aquesta manera, a la pantalla es dibuixen contínuament globus de colors que estimulen la parla de l'usuari i serveixen com a feedback visual de l'èxit aconseguit.

Es pot regular el control del volum de l'ordinador per exigir una intensitat mínima en la producció.

EvolucvióEn aquest exercici el programa dibuixa una gràfica de la intensitat de la so en funció del temps. En activar el menú Evolució un cursor avança per la pantalla traçant la intensitat de la veu captada pel micròfon.

El menú Arxiu, amb les opcions Desar i Obrir, permet enregistrar o recuperar aquestes gràfiques. Quan es desa o recupera una gràfica aquesta se situa en l'eix superior de la pantalla i serveix com a patró o model a copiar. L'usuari ha de controlar la seva emissió de veu intentant reproduir el model proposat. Cada vegada que s'inicia l'exercici s'esborra la producció de l'usuari però no la del model.

Activant el menú Opcions i Línies dels segons es dibuixen un sistema de divisions verticals que faciliten el seguiment i reproducció del model.

El mateix menú Opcions conté l'entrada Línies al mateix lloc que dibuixa les gràfiques sobreposades i facilita l'anàlisi comparativa de les dues gràfiques observant les coincidències dels silencis i de les intensitats.

Aquest exercici pot ser especialment útil en el treball dels ritmes i les entonacions de les frases. Els ritmes es poden produir amb la veu, o bé percudint suaument en el micròfon, seguint pautes de so i silenci o bé intensitats amb fort i fluix.

Corre

En l'exercici Corre s'obliga a l'usuari a un control continuat de la seva veu. A la pantalla apareix un cursor que avança quan la veu es produeix dins els paràmetres establerts. L'exercici finalitza quan el cursor arriba al final de la pantalla.

El menú Opcions permet canviar la configuració de l'exercici. Clicant Canvi de paràmetres apareix un quadre de diàleg o la casella Valor mínim i Valor màxim determinen els llindars inferiors i superiors que ha de tenir el so per fer avançar el cursor.

Durant l'exercici, a la part superior de la pantalla apareix una representació dels llindars i de la intensitat de la veu. També hi ha un cronòmetre que mostra el temps transcorregut des de l'inici de l'exercici.

Cursa

A l'exercici Cursa el nostre cursor corre contra un que mou la màquina. El nostre cursor avança quan la veu es produeix dintre dels paràmetres del programa mentre que el de la màquina avança automàticament segons el valor d'Increment X del quadre Canvi de paràmetres del menú Opcions.

En aquest exercici també hi ha uns indicadors de la producció instantània de la veu i un comptador que mostra els segons d'avantatge que li portem a la màquina. Quan guanyem el valor és positiu i quan perdem el valor és negatiu.

A través de l'estímul del joc i la competència, la realització d'aquest exercici ajuda a aconseguir una eficàcia en el control de la veu i la producció sonora. Per guanyar a la màquina l'usuari ha de realitzar un nombre de produccions sonores correctes en un cert temps. La quantitat de produccions dependrà de la velocitat del cursor automàtic mentre que la qualitat de la producció està regulada per la major o menor restricció dels valors acceptats.

Final

Globus és una primera aproximació meritòria del Sr. Jordi Lagarès professor de física de secundària, interessat per l'acústica, els ordinadors i el reconeixement de la veu en el camp de la reeducació de la parla.

Tot i les limitacions que pugui tenir aquest programa pensem que pot ajudar a l'escola a cobrir un buit de manera raonable reservant altres solucions més costoses per equips més especialitzats.

Per qualsevol suggeriment i aportació, que serà ben rebut, us podeu adreçar per correu electrònic a jlegares @pie.xtec.es. Podeu obtenir més informació i altres programes del mateix autor a l'adreça www.xtec.es/~jlegares