SATI EEE SATI EEE

600 Kb Sinera 99. Programari educatiu per a l'educació especial


Introducció

El CD-ROM Sinera 99 inclou una gran quantitat de novetats en l'apartat de programari per als alumnes amb NEE. En certs casos es tracta de noves versions o de recopilacions de materials que ja es coneixen, mentre que en d'altres són materials nous llargament esperats. Entre les novetats més destacades podem ressenyar:
 • Una síntesi de veu en català
 • Un sistema de control de l'ordinador per la veu
 • Una biblioteca d'icones com a suport per a la comunicació
 • Un recull d'aplicacions amb teclats virtuals
 • Versions millorades de diferents programes
Per primera vegada alguns d'aquests materials requereixen sistemes operatius de 32 Bits, és a dir, Windows 95, Windows 98 o Windows NT, i no funcionaran en màquines de menors prestacions.
Cal valorar aquest fet positivament ja que la millora de l'equipament en els centres, gràcies al projecte Argo- Educàlia, possibilita utilitzar recursos més avançats.


Productes nous

Síntesi de veu UpcTV

Es tracta d'un conjunt de llibreries que suporten una síntesi de veu en llengua. El sistema llegeix. UpcTV inclou una plantilla per a MS-WORD 97, un programa executable per llegir fitxers de text i de la documentació tècnica per fer nous desenvolupaments. Funciona amb qualsevol targeta de so i requereix Windows 95 o superior.
Existeix una plantilla UPCTV.DOT que s'instal·la en el directori del programa, per defecte C:\UPCTV, i cal copiar-la junt amb la resta de les plantilles del Word OFFICE97\PLANTILLAS


Parlador

Processador de text adaptat per a persones que necessitin un reforç auditiu sobre allò que escriuen. Utilitza la síntesi de veu UpcTV. En document a part es fa una explicació més àmplia d'aquests materials.


MIC (magatzem d'icones catalanes)

Conjunt de dibuixos que representen diferents aspectes de la nostra cultura, pensats per a utilitzar-los en sistemes de comunicació alternativa i en altres activitats educatives. Els dibuixos es presenten en diferents formats, el que facilita la seva integració en plafons de comunicació, sistemes gràfics o documents de text. En el Sinera 99 trobareu més de 200 arxius d'icones agrupades en dues famílies, Cultura i Oficis, classificades per temes. Es poden instal·lar o bé utilitzar directament buscant els fitxers del Sinera a l'adreça PRG_EDUC/EDUCESP/MIC, on es trobaran els fitxers en format GIF i WMF.
La instal·lació es pot fer per famílies i tipus d'arxiu. Un error en l'instal·lador fa que els dibuixos de les icones, un cop instal·lats, no quedin classificats correctament. A la pàgina del MIC de la XTEC, www.xtec.es\ed_esp\mic, es podran recuperar les darreres novetats.


Teclats Pilot

Conjunt de teclats virtuals dissenyats per facilitar l'escriptura a persones amb accessibilitat reduïda. Tot el programa està en castellà i existeixen configuracions dels teclats en català. L'instal·lador crea una icona a la carpeta de programes per engegar. El programa pot funcionar en modalitat de teclat convencional o teclat sil·làbic, català o castellà. En els dos casos mostra un teclat virtual a la pantalla que envia els codis al processador de text configurat. En el cas del teclat sil·làbic cada lletra desplega un segon teclat amb les combinacions de síl·labes més freqüents.
Els teclats disposen de diferents tipus d'accés:
 • Manual, clicant amb el ratolí
 • per escaneig automàtic, cal seleccionar la velocitat de l'escaneig
 • per pulsació automàtica, sols el teclat virtual, on s'activa la tecla assenyalada després d'un cert temps d'espera
Els temps d'escaneig i d'espera cal fixar-los en segons. Per canviar d'accessibilitat el més còmode és prémer les tecles ALT+ O per accedir al menú i després prémer RETORN i seleccionar el nou tipus d'accés.
El programa està configurat per funcionar amb el Word de l'Office, que ha d'estar instal·lat al directori per defecte. La definició dels teclats i altres paràmetres del programa es poden modificar editant el fitxer TECLADOS.INI.


SIGNE

És un programa que permet editar textos mixtes amb paraules, dibuixos o símbols. El seu autor, en Benjamí Vidiella, és un reconegut professional que ha treballat durant anys en el CREDA Pere Barnils de Barcelona, dedicat als alumnes amb deficiències auditives. El programa no està referenciat a la carpeta del Programari Educatiu per a l'Educació Especial però si que el trobareu en el Sinera al directori PRG_EDUC/EDUCESP/SIGNE/
Podeu executar SIGNE2.EXE per crear un nou vocabulari pictogràfic o bé LSIGNAT.EXE per utilitzar un vocabulari de llenguatge signat que s'ha corregit respecte la darrera versió que es va presentar en un SATI. L'instal·lador el trobareu a PRG_EDUC/EDUCESP/SIGNE/DISC


Projecte Fressa 2000

Fressa 2000 és un interessant projecte que utilitza les tècniques de reconeixement automàtic de la veu per atendre les necessitats de les persones discapacitades. Els programes desenvolupats es poden agrupar en dos gran blocs:
 • programari per a persones amb discapacitats motores: teclats i joystics virtuals, Joc Platets voladors i mouse de l'ordinador controlats per la veu
 • programari per a persones amb deficiències auditives i/o dificultats en la parla: entrenador de la parla, visualitzador de veu i discriminador de fonemes.
Les darreres versions dels materials i una explicació més àmplia es pot consultar a la pàgina WEB de l'autor http://www.xtec.net/~jlagares


Globus

Programa que detecta la intensitat del so i la mostra gràficament en pantalla mitjançant diferents visualitzacions i jocs. Està indicat per implantar la parla, especialment en persones amb deficiències auditives. En el Sinera trobareu una versió molt millorada respecte la distribuïda anteriorment en el SATI.
Per un canvi d'última hora l'instal·lador dóna un error, ja que no troba el fitxer amb la documentació, però s'instal·la correctament. Cal crear manualment una icona o enllaç que apunti a GLOBUS.EXE


Reconeixement de fonemes

La intenció d'aquest programa és facilitar la discriminació dels fonemes a persones amb deficiències auditives o amb dificultats en la parla. El programa funciona comparant patrons de veu que el mateix programa permet crear. Reconeixement de Fonemes incorpora 5 tipus d'exercicis i es pot enllaçar amb d'altres jocs externs. Funciona amb Windows 95 o superior.


Platet volador per Scan

Es tracta d'un joc adaptat per a persones amb discapacitat motora. El joc tracta d'un coet que ha d'anar disparant als platets voladors que apareixen en pantalla. El joc incorpora un teclat virtual que pot funcionar per escaneig i es pot activar amb el ratolí o la veu. Funciona amb Windows 95 o superior.


Control de jocs per escaneig

Teclat virtual especialitzat en jocs. El programa actua com joystic programable que pot controlar qualsevol joc mitjançant un sistema d'escaneig. Pot ser activat amb el ratolí o la veu. El paquet s'acompanya dels jocs Platets voladors, Cotxe i Futbol. Funciona amb Windows 95 o superior.


Teclat ToTiPM

Simulador de teclat per Windows 95 o superior, que interactua amb qualsevol finestra Windows. Funciona per escaneig i pot ser activat amb el teclat, el ratolí o la veu.
Per un canvi d'última hora l'instal·lador dóna un error, ja que no troba el fitxer amb la documentació, però s'instal·la correctament. Cal crear manualment una icona o enllaç que apunti a TECLAT.EXE


Rata virtual

Teclat virtual que emula les funcions del mouse de l'ordinador. Adreçat a persones amb dèficit motor permet controlar el ratolí en qualsevol finestra Windows. Funciona per escaneig i s'activa amb la veu o un polsador adaptat. Requereix Windows 95 o superior.
Per un canvi d'última hora l'instal·lador dóna un error, ja que no troba el fitxer amb la documentació, però s'instal·la correctament. Cal crear manualment una icona o enllaç que apunti a RATAVIRT.EXE


Control de la rata per veu

Sistema de reconeixement de veu que permet controlar els moviments de la rata mitjançant sons vocàlics o les ordres esquerra, dreta, puja, baixa, clic. Està pensat per a persones discapacitades que no poden controlar el mouse de forma convencional i tinguin un suficient control de la veu. Requereix Windows 95 o superior.
Per un canvi d'última hora l'instal·lador dóna un error, per no trobar un fitxer amb la documentació, però s'instal·la correctament. Cal crear manualment una icona o enllaç que apunti a RATAVEU.EXEProgrames amb noves versions

A continuació relacionem breument altres programes que tenen una nova versió i les principals diferències.

Eduespe l'instal·lador identifica la versió de l'entorn i evita que s'instal·li en Windows 95. Les versions anteriors produeixen resultats catastròfics en aquestes màquines.

Agafar inclou una versió especial per a Windows 95 que s'instal·la automàticament.

CalcWav la nova versió limita el nombre de xifres decimals i incorpora un sistema d'accés per escaneig.
Incorpora un doble sistema d'instal·lació completa o només la icona adequada per les màquines en xarxa. Comet l'error de llegir el punt decimal encara que no hi hagi xifres.


Toca-toca

La nova versió del programa permet programar respostes diferents per cada input. Així, el RETURN pot presentar un dibuix i l'ESPAI un altre. Les planificacions de les tasques es poden guardar en arxius amb extensió TOC i recuperar-los posteriorment. Com a paràmetre de la icona es pot especificar un fitxer TOC amb una tasca planificada que s'executa automàticament. Perquè les planificacions funcionin cal que els fitxers de les respostes estiguin en el lloc previst si no el programa dóna errors irreversibles. En aquest cas s'ha observat que de vegades pot desaparèixer el cursor, problema que queda resolt engegant de nou el programa o reiniciant l'ordinador. El procés d'instal·lació comprova la versió dels fitxers i de vegades pot donar errors si estan funcionant altres aplicacions. En aquest cas cal seleccionar l'opció IGNORAR.


Materials TPWIN

Sinera 99 recull els diferents materials del Tpwin que s'han distribuït fins ara.
 • Tpwin és la mateixa versió distribuïda als SATI. L'instal·lador hauria de copiar el PBRUSH, el WRITE i l'MFWIN cosa que per error no fa.
És preferible instal·lar la versió posterior que es distribueix en disquet o que es pot trobar a la Web del PIE www.xtec.es/~jfonoll/tpwin

Entre les aplicacions s'ha observat que alguns materials tenen alguns errors en el procés d'instal·lació:
Funcionen correctament:
 • Descripcions, activitats d'escriure que treballen amb el Write.
 • Taula, simula l'activitat de parar taula amb el programa Paintbrush.
 • Blocs, permet edificar construccions amb el Paintbrush.
 • Sèries, exercici de seriació de formes geomètriques.
 • Aplicacions Write, teclats virtuals que escriuen amb el programa Write.
En les següents adaptacions l'instal·lador crea la icona incorrectament, apuntant a un directori que no existeix. Cal rectificar manualment les icones:
 • Tria, exercici causa-efecte sobre dibuixos del Patufet.
 • Menjars, plafó amb símbols SPC sobre aliments.
Altres adaptacions amb problemes d'instal·lació:
 • Aplicacions llegir, conjunt d'activitats de lectura. Li manca un programa per finalitzar la instal·lació. Cal crear la icona manualment.
 • Sensacions, plafó de comunicació construït amb les icones de l'SPC. Existeix una versió per a Windows 95 que utilitza la síntesi de veu UPCTV
  En Windows 3.x es deixa de copiar el fitxer TPW. L'instal·lador crea la icona incorrectament, apuntant a un directori que no existeix.
 • La cara, dibuixar cares amb el Paintbrush.
  L'instal·lador crea una carpeta CARA dins el directori on s'instal·la i el seu contingut s'ha de traslladar fora, a la carpeta anterior.
 • Plafons, adaptacions per a la comunicació alternativa utilitzant els símbols SPC.
  L'instal·lador proposa per defecte el directori /DESCRIP i no /PLAFONS, que seria més adequat. A més l'opció Plafons 1Sense text no s'instal·la correctament. És preferible copiar tot el directori PRG_EDUC/EDUCESP/TPWIN/PLAFONS/