CREDA Materials informātics de llengua- CREDA MIL
 Esmorzar: energia per treballar  


Descripciķ i/o referčncia
 Autors:Ma. Núria Torrents (mtorre29@pie.xtec.es) i David Beltrán (dbeltra1@pie.xtec.es)


Paquet d'activitats Clic
Conjunt d'activitats que pren el tema de l'esmorzar com a centre d'interčs per estimular la lectura i plantejar exercicis de comprensiķ de textos. A la vegada, intenta que els nostres nens i nenes tinguin uns bons hābits alimentaris i que vegin la necessitat de fer un bon esmorzar. Té tres paquets, d'unes 25 activitats cadascun, adreįats a tres nivells diferents (Cicle Inicial, Mitjā i Superior) de Primāria.


S'ha fet a partir d'una llicčncia retribuīda atorgada pel Departament d'Ensenyament i continua la sčrie de paquets act34.htm">Activitats de lectura comprensiva, act52.htm">Futbol i act59.htm">Animalmania, dels mateixos autors.

Procedčncia Sinera Clic 2000

Prèvies
A. percepció visual


Llenguatge oral i escrit

C. Morfosintaxi

D. Semāntica F. Llengua escrita