CREDA Materials informàtics de llengua- CREDA MIL
 Vaig de viatge  


Descripció i/o referència
 És el cinquè bloc d'activitats d 'Ampliació de l'apartat "Què faig, Què compro?, On vaig?"


Procedència Galí

Prèvies
A. percepció visual


Llenguatge oral i escrit

B. Fonètica i fonologia::

C. Morfosintaxi E. Llengua oral: ús i comunicació