CREDA Materials informàtics de llengua- CREDA MIL
 Els tres porquets  


Descripció i/o referència
 Es tracta d´ un CD exclusivament dedicat al conte dels Tres porquets. En aquest CD es despleguen una sèrie d´ activitats que podríem agrupar en dos apartats:

 • D´ una banda les activitats que fan referència més directament al relat del conte, la seva explicació oral i escrita, la seqüenciació d´imatges,....Com a opcions podem triar l´ idioma i es contempla la possibilitat de poder escoltar el relat en un idioma i llegir-lo paral·lelament en un altre...etc.
 • D´ alta banda tenim les activitats més de caire lúdic com per exemple trencaclosques, activitats de relacionar, de discriminar onomatopeies...etc.
  En general podem dir que es tracta d´ un CD força complert i motivador sobretot per a nens i nenes de primària.

  Procedència Altres

  Prèvies
  A. percepció visual


  Llenguatge oral i escrit

  B. Fonètica i fonologia::

  C. Morfosintaxi D. Semàntica E. Llengua oral: ús i comunicació F. Llengua escrita Llengua de signes: