Taula Catàleg de Programes

moltíssim
una mica
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
molt
bastant
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
bastant
moltíssim
bastant
moltíssim
bastant
Llengua catalana Tecnologia i TICINFANTSJOVESDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaTrastorns comportamentalumnatescaneigcombinació de teclattextsoContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorAjuda tècnicaWindows 98Windows XP

Activació del lèxic en la producció del text escrit

Word

Teclat sil.làbic

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2002/sessio1/lexic.htm

Activació del lèxic en la producció del text escrit

Autor: Fonoll, J. (2001)

 

Descripció

Es tracta de dos exemples que il·lustren el funcionament del Teclat Sil·làbic amb continguts del CI de Primària, per facilitar un lèxic en particular. De manera semblant es podrien construir vocabularis especialitzats d'anatomia, biologia, electrònica...
Exemple 1. Adjectius i connectors
Aquest exemple s'ha elaborat a partir del treball de Tessa Julià Dinarès que podeu trobar a http://www.xtec.cat/~mjulia/projecte/index.htm
Exemple 2 El drac
Aquest exemple s'ha construït a partir de les dades de la pàgina web de M. Rosa Mulas Lobato www.xtec.es/~mmulas/projecte/

Activació del lèxic en la producció del text escrit

Observacions

Exemple 1. Adjectius i connectors
Per posar-lo en marxa primer cal engegar un procesador de text, per exemple el Word, i a continuació obrir el fitxer CONNECTORS_ADJECTIUS.TOTIPMTECLAT directament o mitjançant la icona que s'instal·la.
Exemple 2 El drac
Consta dels fitxers:
-EL DRAC.DOCamb el model del document
-EL DRAC.TOTIPMTECLATamb la configuració del teclat
-EL_DRAC.BATque engega el programa
En aquest cas la icona executa el fitxer DRAC.BAT que engega el Word i el Teclat Sil·labic que caldrà configurar amb les opcions:
-Tecles de control no
-Ajustar la grandària de la finestra receptora
-Botó SHIFT i BM desactivat
En aquest exemple es facilita la descripció proposant una esquema a completar
Cal situar-se a cada línia i triar la característiques del Drac.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
 
 
CL3.11 Posar en pràctica les destreses necessàries per compondre un text ben escrit.
    
  CL3.11.01 Compondre textos d'ús pràctic per a situacions comunicatives precises (avisos, cartes, missatges personals, notícies, murals, treballs monogràfics…), seleccionant allò més important que es vol comunicar.     
 
CL3.12 Escriure textos de tipologia diversa.
    
  CL3.12.02 Dotar els textos narratius, descriptius i expositius de les seves principals característiques gramaticals i estructurals.     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI4 ÚS DE PROGRAMES BÀSICS