Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
bastant
moltíssim
moltíssim
 
 
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
molt
Llengua catalana JOVESIncorporació tardanaDificultats d'aprenentatgeDisc. intel.lectualTrastorns comportamentalumnattextInterficieContingutPRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98Windows XP

Activitats de lectoescriptura per a joves

Word

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller07.htm

Activitats de lectoescriptura per a joves

Autor: Miranda, E.; Fonoll, J. (2000)

 

Descripció

Fitxes de treball per l'aprenentatge de la lecto-escriptura adequades als joves i adolescents analfabets o neolectors ja siguin del país o estrangers. Parteixen de la idea que el processador de text i les altres eines informàtiques poden facilitar la preparació de materials i proporcionen una segona oportunitat als alumnes que han fracassat amb els mètodes tradicionals.
Es presenten diverses tasques a fer:
-Seqüenciació dels aprenentatges a realitzar.
-Disseny dels exercicis a preparar
-Confecció dels documents, plantilles ,...
-Preparació de les documentacions amb les instruccions i orientacions educatives

Activitats de lectoescriptura per a joves

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

    
 

CL3 ESCRIURE