Taula Catàleg de Programes

molt
moltíssim
moltíssim
molt
molt
bastant
una mica
una mica
moltíssim
una mica
moltíssim
bastant
bastant
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. intel.lectualDisc. auditivaDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuTrastorns comportamentalumnatescaneigimatgeanimaciósoContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Activitats fonètiques amb el Petit Escriptor

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio2/pe_escriptor.htm

Activitats fonètiques amb el Petit Escriptor

Autor: Calvet, M.P.; Senante, L.; de la Peña, E. (2004)

 

Descripció

El Petit Escriptor ha estat concebut i utilitzat com un recurs per llegir, escriure, modificar, completar, il·lustrar... contes i relats.
Les propostes que es presenten en aquesta adaptació permeten posar el programa a l'abast de gran part de l'alumnat amb NEE per treballar un ampli ventall de continguts curriculars entorn de:
-Discriminació auditiva i anàlisi dels sons
-Memòria auditiva
-L'articulació dels fonemes
-Oposicions fonològiques
Totes les activitats segueixen una mateixa estructura de presentació:
1. La portada amb el títol de l'activitat i els continguts que es treballen.
2. La programació de l'activitat, amb continguts / objectius.
3. Un seguit de pàgines d'activitats d'ensenyament / aprenentatge.
4. Activitats d'avaluació.

Activitats fonètiques amb el Petit Escriptor

Observacions

Per començar, cal engegar el Petit Escriptor i obrir els exercicis.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

    
 

CL3 ESCRIURE