Taula Catàleg de Programes

Música actual -TocaToca-

http://www.xtec.net/~jfonoll/

Música actual -TocaToca-

Autor: Coordinació: Corbella, MT.; Boix, S. (2004)

 

Descripció

Estimular el moviment espontani que es reforça amb una canço de moda, és l'objectiu que persegueix aqueta activitat.
Aquest material pertany a un conjunt d'activitats preparades en les VI Jornades-taller de creació de materials per les NEE que treballen l'orientació i el ritme.
Algunes d'elles es poden treballar amb el joystick i la catifa màgica.

Música actual -TocaToca-

Observacions

Competències bàsiques