Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
moltíssim
molt
molt
bastant
bastant
una mica
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
 
 
molt
bastant
bastant
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
Educació artística visual i plàsticaMatemàtiquesINDISTINTDisc. intel.lectualTrastorns comportamentIncorporació tardanaDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuDisc. auditivaalumnatimatgeContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorEina genèrica d'edicióWindows 98Windows XP

Calidoscopi -AlfaWin-

http://www.xtec.net/~porellan/

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2003/sessio4/alfawin.htm

Calidoscopi -AlfaWin-

Autor: Orellana, B. (2003)

 

Descripció

El Calidoscopi és una eina de creació lúdica, apta per a qualsevol tipus d'usuari. Els resultats moltes vegades són imprevisibles, però sempre espectaculars i inciten a passar una bona estona dibuixant i observant.
És una eina de treball creatiu d'utilitat a l'aula d'informàtica de les escoles de primària o secundària, però el que de debò fa que aquest programa sigui una molt bona aplicació didàctica són els resultats obtinguts amb nois i noies amb necessitats educatives especials. Petits moviments amb el ratolí es multipliquen, en diverses zones de dibuix, a partir de diferents eixos simètrics.

Calidoscopi -AlfaWin-

Observacions

Competències bàsiques

EA EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 
 

EA2 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

 
 
EA2.07 Expressar plàsticament idees i sentiments tot utilitzant tècniques diverses.
 
  EA2.07.03 Experimentar i treballar amb diferents tècniques (aquarel·la, oli, modelatge, collage).     

MA MATEMÀTIC

 
 

MA4 GEOMETRIA

 
 
MA4.12 Emprar el coneixement de les formes i relacions geomètriques per descriure i resoldre situacions quotidianes que ho requereixen.
 
  MA4.12.02 Conèixer les nocions i el vocabulari bàsic de la geometria. Formes: característiques i vocabulari. Relacions: perpendicularitat, paral·lelisme, simetria. Posicions: punts i sistemes de referència.