Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
bastant
una mica
moltíssim
bastant
molt
bastant
 
 
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. auditivaTrastorns comportamentalumnatescaneigtextimatgeContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

La invitació d’aniversari -Clic -

Word

http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=invita

La invitació d’aniversari -Clic -

Autor: Casellas, M.; Salas, G. (2000)

 

Descripció

Conjunt d'activitats dirigides a nens i nenes en procés d'adquisició del llenguatge escrit que treballa una tipologia de text específica la invitació a seu aniversari. Es combinen activitats obertes de text lliure amb el Word i activitats dirigides amb el Clic. S'acompanya d'un treball escrit que justifica el perquè d'aquestes activitats

La invitació d’aniversari -Clic -

Observacions

No funcionen els links del document inicial

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.11 Posar en pràctica les destreses necessàries per compondre un text ben escrit.
    
 
CL3.12 Escriure textos de tipologia diversa.