Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
moltíssim
molt
molt
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. intel.lectualDisc. auditivaDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. motriualumnatescaneigtextsoimatgeContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

Iniciació a la lectoescriptura -Clic -

Clic

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller03_1.htm

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller03_1_mat.htm

Iniciació a la lectoescriptura -Clic -

Autor: Coordinació: Lázaro, J.L.; Viñas, H. (2003)

 

Descripció

Es tracta d'un material de suport per al treball de la lectura i l'escriptura a partir d'activitats clic diverses.
Consisteix en 29 activitats clic per a cada una de les lletres que es treballen: p, n, l, m, d i t (174 activitats en total).
S'han utilitzat imatges del CD "icones SPC" i d'altres de pròpies creades durant la sessió.

Iniciació a la lectoescriptura -Clic -

Observacions

Compleix el criteri ???

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.06 Posar en pràctica les destreses necessàries per a una correcta lectura expressiva.
    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.