Taula Catàleg de Programes

moltíssim
bastant
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
 
 
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. auditivaTrastorns comportamentalumnatescaneiganimacióimatgesoContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Mira què dic -Clic -

Clic

Mira què dic -Clic -

Autor: Puigduví, M.; Quijo, M.; Viana, P. (2002)

 

Descripció

Activitats per l'aprenentatge dels signes de 18 objectes de la classe.
S'utilitza el video per visionar cada signe i establir l'associació amb l'element corresponent.
Les activitats es divideixen en 5 blocs:
-Presentació dels signes.
-Associació del signes.
-Làmines.
-Observa i respon.
-Sopes de lletres.

Mira què dic -Clic -

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.