Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
una mica
una mica
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
 
 
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaINFANTSDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeIncorporació tardanaDisc. visual-baixa visió-Disc. motriuDisc. auditivaalumnatescaneigimatgesoContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

El nen (creació de frases) -Clic -

Clic

http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td107/d107m4/d107m4p1.htm

El nen (creació de frases) -Clic -

Autor: Pere Basach, Ester Antunez i Sonia Clarà (2002)

 

Descripció

Amb aquesta aplicació Clic l'alumnat ha de construir frases cada vegada més llargues i completes.
Ho fa a partir d'unes imatges. A mesura que va passant als següents exercicis, la imatge conté cada vegada més detalls per explicar. Per tant, es necessita una frase més llarga.

El nen (creació de frases) -Clic -

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.01 Expressar i comprendre hàbilment les idees, els sentiments i les necessitats.