Taula Catàleg de Programes

moltíssim
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
 
 
moltíssim
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Coneixement del medi social i cultural Llengua estrangera: francèsINFANTSDificultats d'aprenentatgeDisc. intel.lectualDisc. auditivaDisc. motriualumnatescaneigsoimatgetextContingutInterficieINFANTILPRIMÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Adaptació d'activitats al català occidental -Clic -

Clic

http://www.xtec.net/dnee/jornada/materials01_2001.htm

Adaptació d'activitats al català occidental -Clic -

Autor: Coordinador: Solé A. i altres (2001)

 

Descripció

Els missatges de veu de les activitats del Clic generalment tenen locucions que corresponen al català central i això és un problema per a l'alumnat que parla altres modalitats del català. Un grup de professionals de Lleida ha fet noves versions d'algunes activitats Clic, substituint els missatges orals per d'altres que s'ajusten a la variant lingüística del català occidental.

Les activitats adaptades són:
Coses de classe.
Els verbs.
Oposicions fonològiques.
En Jac i la mongetera màgica.
El Clic dels sons i nombres.

Adaptació d'activitats al català occidental -Clic -

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

    
 
CL2.06 Posar en pràctica les destreses necessàries per a una correcta lectura expressiva.
    
 

CL3 ESCRIURE

    
 
CL3.12 Escriure textos de tipologia diversa.
    

MA MATEMÀTIC

 
 

MA1 NOMBRES I CÀLCUL