Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
bastant
moltíssim
molt
molt
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
 
 
moltíssim
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSJOVESDisc. auditivaIncorporació tardanaDificultats d'aprenentatgeDisc. intel.lectualDisc. motriualumnatescaneigsotextimatgeContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows XPWindows 98

Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-

Word

Clic

http://www.xtec.net/dnee/jornada/material10.htm

Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-

Autor: Anna Fontelles Terrés i Antón Solé (2002)

 

Descripció

Es tracta de dos paquets d'activitats Clic creats per treballar dos aspectes concrets de les oposicions fonològiques. S'acompanya d'una documentació àmplia que explica el que i el perquè de les activitats.
Oposició fonològica /s/ sorda- /s/ sonora
En aquestes activitats es treballa la discriminació de paraules segons tingui el so s sorda o s sonora, localitzant en quina posició de la paraula se sent.
Inverses n
Activitats dirigides a alumnes que comencen a articular el so N però encara no l'han generalitzat en la parla espontània, especialment en les posicions inversa o mixta: ometen el so o el canvien al parlar i/o a l'escriure.
L'objectiu és afavorir la producció correcta de paraules semblants fonològicament creant la necessitat d'escoltar amb atenció per diferenciar-les.
Els paquets es troben a la web, a l'adreça www.xtec.es/ed_esp/jornada/materials/
el CD-ROM Materials de formació, a la carpeta seminaris\jornada_nee\lleida\

Activitats per treballar les oposicions fonològiques /s/ - /z/ i els finals de síl·laba amb /n/ -Clic-

Observacions

Fallen els paquets i els sons no hi són tots. Tampoc a la versió del SATI.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.02 Ajustar la parla a les característiques de la situació comunicativa.
    
 
CL1.05 Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-ne l'ús i l'aprenentatge.