Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
molt
molt
molt
bastant
bastant
una mica
una mica
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana INFANTSDisc. motriuDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. auditivaIncorporació tardanaTrastorns comportamentDisc. visual-ceguesa-alumnatescaneigimatgesotextContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98

El peixet petit -Clic i PowerPoint-

PowerPoint

Clic

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/sedec.htm

El peixet petit -Clic i PowerPoint-

Autor: Vila, M.; Vilardell, R. (2003)

 

Descripció

Activitats de comprensió i expressió oral i escrita d'un conte a mitjançant una presentació PowerPoint i, un bon nombre d'activitats Clic.
L'alumne veu i escolta el conte i va descobrint el seu sentit, interaccionant amb diversos elements i codis comunicatius.

El peixet petit -Clic i PowerPoint-

Observacions

Altres títols la mateixa col.lecció, que utilitzen alternativament aplicacions força conegudes (Clic, Infograf i PowerPoint) són: El lleó i el ratolí, Quin gust tenen els núvols?, El cargol i l'herbeta de poniol i, El cotxe espatllat.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
 
  CL2.07.03 Treure profit de les imatges i d'altres indicis que acompanyen un text o fer servir la imaginació quan en manquen, per assegurar-ne més la interpretació.     
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
 
  CL3.10.02 Controlar el procés d'escriure per assegurar millor la correcta escriptura de les paraules:mantenir l'atenció, dubtar davant l'ortografia de determinades paraules, saber què fer quan s'ha comès un error, consultar…     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI4 ÚS DE PROGRAMES BÀSICS