Taula Catàleg de Programes

moltíssim
molt
bastant
moltíssim
molt
bastant
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
molt
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaINDISTINTDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. auditivaTrastorns comportamentIncorporació tardanaescaneigimatgesotextContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILSECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98

Clic Profe -Clic -

Clic

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2001/sati2/clicprofes.htm

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2002/sessio2/pla.html#clic_prof

Clic Profe -Clic -

Autor: Fonoll, J. (2001)

 

Descripció

El Clicprofe és una utilitat que genera automàticament activitats Clic a partir dels noms de les persones, les fotos digitalitzades i arxius de veu. Pot ser de gran ajuda per reconèixer els professors de l'escola i com es diuen. També pot ser un recurs educatiu per treballar processos bàsics de lectoescriptura.
ClicProfe funciona a partir d'un paquet d'activitats Clic que es personalitza automàticament amb les dades introduïdes per cada centre amb els formularis del programa.
Les activitats són:
- Explorar els nom de les fotos
- Relacionar fotos iguals
- Relacionar noms amb fotos
- Relacionar fotos i càrrecs
- Ordenar lletres del nom
- Escriure noms a partir de les fotos

L'aplicació inclou un paquet d'exemple.

Clic Profe -Clic -

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.07 Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.