Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
molt
Descoberta d'un mateixLlengua catalana Educació físicaINFANTSDisc. motriuDisc. auditivaDisc. intel.lectualTrastorns comportamentDificultats d'aprenentatgealumnatescaneigimatgesotextContingutInterficiePRIMÀRIAINFANTILSECUNDÀRIAActivitats a l'ordinadorWindows 98Windows XP

Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-

PowerPoint

Clic

http://www.xtec.net/dnee/jornada/materials09_2001.htm

Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-

Autor: Coordinador: Estruch, G. i altres (2001)

 

Descripció

Es tracte d'activitats Clic que faciliten l'adquisició del vocabulari relacionat amb les necessitats més bàsiques i l'entorn més proper (hàbits, menjar...) mitjançant l'associació objecte - foto, nom - foto ...
També es disposa d'una presentació en Power que facilta la iniciació.
L'objectiu es facilitar la instauració els sistema de comunicació alternatiu SPC amb l'alumnat afectat per una deficiència important que sovint tenen força dificultats per aprendre el lèxic representat a les icones.
Aquest paquet treballa:
Accions: on es presenten els símbols de les accions i una frase a ordenar.
Beguda: on es presenten el símbols de les begudes combinat amb alguns trencaclosques i activitats de categoritzar.
Frases: amb activitats d'ordenació de les icones corresponents a una frase oral.
Hàbits: que treballen el vocabulari de la higiene personal.

Vocabulari SPC necessitats bàsiques -Clic i PowerPoint-

Observacions

Hi ha dos instal.ladors, un per les activitas Clic i l'altre per la presentació.

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.09 Implicar-se activament en la lectura.
    

EF EDUCACIÓ FÍSICA

 
 

EF3 SALUT (ED. FÍSICA)

 
 
EF3.06 Assolir hàbits higiènics i alimentaris per obtenir una bona qualitat de vida.
    

TC TECNOCIENTIFIC

 
 

TC5 SALUT (TECNOCIENT.)

 
 
TC5.12 Determinar els aspectes bàsics d'una alimentació adequada i valorar la seva importància per a la salut.